Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 1, str. 5-10
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/10/2008
doi: 10.5937/vojtehg0701005S
Efikasnost sistema PVO u uslovima elektronskih dejstava
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

U radu je primenjena teorija masovnog opsluživanja u analizi efikasnosti sistema protivvazduhoplovne odbrane (sistema PVO) u uslovima elektronskih dejstava protivnika. Prikazan je model za ocenu efikasnosti sistema PVO i predstavljeni su izrazi za procenu efikasnosti sistema PVO u uslovima elektronskih dejstava.

Ključne reči

Reference

Palij, I.A. (1982) Radio-elektronska borba. Beograd: VIZ
Petruhov, S.I., Stepanov, A.N. (1979) Efikasnost raketnih sredstava PVO. Beograd: VIZ
Razingar, A. (1982) Protivelektronska dejstva. Beograd: VIZ
Šepec, V.V. (2004) Procena efikasnosti sistema veza u borbi. Beograd
Šlezinger, R. (1985) Principi protivelektronske borbe. Beograd: SSNO