Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 1, str. 40-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/10/2008
doi: 10.5937/vojtehg0701040I
Koncept softverskog radara
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

U ovom radu analiziran je koncept softverskog radara. Zbog velike fleksibilnosti softverski radar ima mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne radare. Takođe, održavanje softverskog radarskog sistema je mnogo jeftinije. Predstavljena je teorijska i tehnološka osnovica softverskog radara i opisana njegova arhitektura, kao i način organizacije njegove mreže. Ploča DSP (Digital Signal Processing) predstavlja centralni deo softverskog radara, pa je detaljno predstavljena njena uloga. Opisana je platforma quatro 6x i akviziciona kartica PCI-9812/10. Rezultat sprovedene tehno-ekonomske analize pokazuje da je za stvarnu implementaciju projektovanih softverskih modula radarskog prijemnika u konkretni konvencionalni radar potrebno izdvojiti oko 20 000 USD, što je mnogo manje od cene modernih radarskih sistema.

Ključne reči

softverski radar; konvencionalni radar; DSP ploča; radarska mreža; akvizicija podataka

Reference

Derham, T. (2000) Low Cos open architecture radar system. London, England: University College
Grydeland, T. (2004) Software radar signal processing. Annales Geophysicale
Grydeland, T. (2003) Interferometric and high time-resolution observations of naturally enhanced ion-acoustic echoes at the EISAT svalbard radar: Software radar and incoherent scattering. Tromso: Faculty of Science, Department of Physics, Doctor Scientiarum Dissertation
Popović, M.V. (1996) Digitalna obrada signala. Beograd: Nauka
Reed, J.H. (2002) Software radio: Comunications enginering and emerging technologies. Prentice-Hall PTR
Schleher, D.C. (1991) MTI and pulsed Doppler radar. Norwood, USA: Artech House