Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 2, str. 178-191
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/12/2008
doi: 10.5937/vojtehg0702178I
Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara
Generalštab Vojske Srbije - Uprava J-2, Beograd

Sažetak

U radu su projektovani softverski modeli pojedinih funkcionalnih blokova radara, čime se stvorila pogodna osnova za poboljšanje performansi postojećih konvencionalnih radara. Primenom koncepta softverskog radara mogu se unaprediti karakteristike i povećati fleksibilnost konvencionalnih radara kao i implementirati potpuno nove funkcije koje znatno unapređuju njegove performanse. Svi softverski modeli projektovani su u programskom paketu MATLAB. Takođe, opisana je struktura i karakteristike konvencionalnog radara ŽIRAFA, koji je softverski modelovan. Pored toga, opisan je način softverske realizacije memorije RANGE BIN, Doplerovog filtera i detaljno opisan matematički model procesora CFAR.

Ključne reči

softverski radar; konvencionalni radar ŽIRAFA; procesor CFAR; Doplerov filter

Reference

Chung-Yi, C. (1996) Modeling and simulation of a search radar receiver. Monterey, California: Naval Postgraduate School, September
Grydeland, T. (2004) Software radar signal processing. Annales Geophysicale
Grydeland, T. (2003) Interferometric and high time-resolution observations of naturally enhanced ion-acoustic echoes at the EISAT svalbard radar: Software radar and incoherent scattering. Tromso: Faculty of Science, Department of Physics, Doctor Scientiarum Dissertation
Popović, M.V. (1996) Digitalna obrada signala. Beograd: Nauka
Reed, J.H. (2002) Software radio: Comunications enginering and emerging technologies. Prentice-Hall PTR
Schleher, D.C. (1991) MTI and pulsed Doppler radar. Norwood, USA: Artech House