Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 3, str. 354-362
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/12/2008
doi: 10.5937/vojtehg0703354B
Nova tehničko-tehnološka rešenja u kartografskom izdavaštvu
Vojnogeografski institut, Beograd

Sažetak

U radu se prezentuju nova tehničko-tehnološka rešenja pri formiranju baze podataka o prostoru iz koje se direktno preuzimaju podaci u izradi topografskih karata. Takođe, iznose se nove mogućnosti kartografsko-reprodukcijske pripreme za štampu i umnožavanje karata. U radu su korišćeni softverski paketi: Microstation, ArcGIS i PS/M. Brojni podaci koji se odnose na geoprostor, a koji se mogu dizajnirati GIS tehnologijom potvrđuju neophodnost i svrsishodnost primene savremene računarske opreme u izradi i korišćenju baze podataka o prostoru za kartografsko izdavaštvo.

Ključne reči

Reference

*** (1991) Intergraph: Unix Map Publisher. Alabama, USA
Borisov, M. (2006) Razvoj GIS. Beograd: Zadužbina Andrejević
Borisov, M., Banković, R. (2006) Mogućnosti izrade geografskih karata GIS tehnologijom. u: Kongres srpskih geografa (1), Sokobanja
Borisov, M. (1996) Opšta geografska karta SR Jugoslavije 1:1000000. Beograd: Građevinski fakultet - Institut za geodeziju, magistarski rad
Roger, T. (2003) Thinking about GIS. Redlands, USA