Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 2, str. 133-146
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/vojtehg0802133C


Izbor faktora rotacije vektora potiska za balističku raketu sa Lambertovim vođenjem
Afilijacija nije data

Sažetak

Predmet rada jeste primena Lambertovog vođenja na balističku raketu. Koristeći fundamentalnu jednačinu za upravljački vektor brzine razvijena je formula za određivanje ugla orijentacije vektora potiska u zavisnosti od faktora rotacije njegovog pravca. Izvedena formula zahteva Q-matricu koja povezuje diferencijalnu promenu vektora položaja rakete sa odgovarajućom diferencijalnom promenom korelisane brzine za fiksnu poziciju cilja i konstantno vreme slobodnog leta rakete. Izborom parametra rotacije vektora potiska dobijaju se različiti profili ugaonog položaja rakete i ugla njene brzine u zavisnosti od vremena. Podešavanjem parametra rotacije vektora potiska moguće je ostvariti prekid rada raketnog motora pri nultom napadnom uglu i, na taj način, smanjiti početne poremećaje slobodnog leta rakete.

Ključne reči

balistička raketa; trajektorija; vođenje; Lambertovo vođenje; Q-vođenje

Reference

Battin, R.H. (1977) Lambert's problem revisited. AIAA Journal, vol. 15, br. 5, May, str. 707-713
Battin, R.H., Vaughan, R.M. (1984) An elegant Lambert algorithm. J. Guidance, vol. 7, br. 6, Nov.-Dec., str. 662-670
Calise, A.J., Melamed, N., Lee, S. (1998) Design and evaluation of a three-dimensional optimal ascent guidance algorithm. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 21, br. 6, November-December, str. 867-875
Ćuk, D. (2006) Modifikacija programa za Lambertovo vođenje balističke rakete - program u FORTRAN jeziku. Beograd
Mamuzić, Z.P. (1981) Determinante, matrice, vektori, analitička geometrija. Beograd: Građevinska knjiga
Pitman, G.R. (1962) Inertial guidance. New York: John Wiley & Sons Inc
Sioruris, M.G. (2004) Missile guidance and control systems. New York: Spring-Verlag
Zarchan, P. (1999) Tactical and strategic missile guidance. Washington: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc