Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 2, str. 227-236
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/vojtehg0802227B


Određivanje krutosti planetarnog prenosnika
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Kontaktna krutost zubaca jedan je od glavnih generatora unutrašnjih dinamičkih sila u spregama zupčanika planetarnih prenosnika. Neophodan je pri opisivanju dinamičkog ponašanja planetarnih prenosnika, tj. pri postavljanju jednačina dinamičke ravnoteže. U radu je prikazan metodološki pristup analitičkom i eksperimentalnom određivanju krutosti posmatranog planetarnog prenosnika.

Ključne reči

planetarni prenosnik; vibracije; kontaktna krutost; unutrašnje dinamičke sile

Reference

Brčić, V., Čukić, R. (1988) Eksperimentalne metode u projektovanju konstrukcija. Beograd: Građevinska knjiga
Colbourne, J.R. (1987) The geometric design of internal gear pairs. AGMA Technical Paper, 87 FTM2
Kahraman, A. (1994) Planetary gear train dinamics. ASME Journal of Mechanical Design, vol. 116, str. 713-720
Kasuba, R., August, R. (1984) Gear mesh stiffness and load sharing in planetary gearing. u: Fourth ASME International Power Transmission Conference, Cambridge, MA, Oct. 10-12, ASME Paper 84-DET- 229
Muller, H.W. (1982) Epicycle drive trains. Detroit: Wayne State University Press