Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 4, str. 96-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/02/2009
doi: 10.5937/vojtehg0804096C
Patentna zaštita poverljivih pronalazaka
Uprava za strategijsko planiranje MO

Sažetak

Svaki pronalazak za koji se utvrdi da je značajan za odbranu i bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivim. Za patentnu zaštitu poverljivih pronalazaka podnosi se prijava organu nadležnom za poslove odbrane, koji ima isključivo pravo da raspolaže poverljivim pronalascima1. U organizacijskoj jedinici nadležnoj za poslove naučne i inovacione delatnosti2 realizuje postupak ispitivanja poverljivih prijava patenata. Da bi se donela ocena o poverljivosti prijavljenog pronalaska neophodno je realizovati određene faze u postupku ispitivanja prijave. Poverljivi pronalazak se ne objavljuje, a pronalazač, nakon priznavanja patenta, u skladu sa zakonskim propisima, ima određena moralna i materijalna prava.

Ključne reči

Reference

*** (1997) Uredba o određivanju poverljivih pronalazaka koji su značajni za odbranu ili bezbednost Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list SRJ, br. 10
*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32
*** (1921) Uredba za zaštitu industrijske svojine
*** (2004) Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka. Službeni list SCG, br. 62
Čabarkapa, O., Jović, I., Potkonjak-Lukić, B. (2007) Classified inventions protection procedure. u: Međunarodna konferencija inovacija, novembar, Beograd, SANU
Jović, I. (2001) Uputstvo o inventivnoj delatnosti u Vojsci Jugoslavije. Beograd: VIZ
Jović, I., Čabarkapa, O. (2003) Inventivna delatnost u Vojsci Srbije i Crne Gore. Novi glasnik, Beograd, br. 2