Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2009, vol. 57, br. 1, str. 32-53
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/07/2009
doi: 10.5937/vojtehg0901032A
Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Integralna logistička podrška (ILP) zbir je svih razmatranja potrebnih da se osigura efektivna i ekonomična podrška tehničkih sistema kroz čitav programirani životni ciklus. Primena integralne logističke podrške omogućava uspostavljanje optimalnog balansa između pouzdanosti i pogodnosti za održavanje i performansi tehničkih sistema, odnosno troškova sredstava u celom životnom ciklusu. Važan preduslov za operacionalizaciju ILP jesu stručna edukacija kadra, organizacione i materijalne pripreme za njeno uvođenje.

Ključne reči

pouzdanost; pogodnost za održavanje; integralna logistička podrška; elementi integralne logističke podrške; logistička analiza; troškovi životnog ciklusa; opremanje sredstvima NVO; edukacija i obuka

Reference

*** (2008) US Army Regulation AR 700-127. 17. 07
*** (2000) Program R&M 2000. US Government
Rašuo, B. (2003) Vazduhoplovno tehničko obezbeđenje. Beograd: Sektor za ljudske resurse