Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2009, vol. 57, br. 4, str. 15-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg0904015R


Karakteristike trzanja elektromagnetskog topa
Vojna Akademija, Katedra vojnih mašinskih sistema, Beograd

Sažetak

U radu je razmatrano trzanje elektromagnetskog šinskog topa i upoređeno sa trzanjem konvencionalnog topa sa barutnim punjenjem. Zaključuje se da je kod elektromagnetskog topa trzanje manje nego kod topa sa barutnim punjenjem. Takođe, pokazano je da pri istim uslovima lansiranja upotreba gasne kočnice topa sa barutnim punjenjem može izmeniti karakteristike trzanja i više ih približiti ponašanju elektromagnetskog topa.

Ključne reči

elektromagnetski top; trzanje; top sa barutnim punjenjem; gasna kočnica

Reference

Baur, E., Schmidt, E. (1985) Relationship between efficiency and blast from gas dynamic recoil brakes. u: AIAA Paper 85-1718
Ristić, Z., Jakovljević, M. (2003) Osnovi naoružanja. Beograd: VA
Schmidt, E. (1998) Recoil characteristics of electromagnetic Cannon. Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD 21005-5066
Witalis, E. (1995) Origin, location, magnitude and consequences of recoil in plasma armature railgun. IEEE, Vol 142, No 3