Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:56
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 1, str. 113-128
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg1001113C


Razjašnjenje definisanja transportnog lanca
Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd

e-adresa: cakica1@yahoo.com

Sažetak

U radu je pregledno prikazano na koji način se u savremenoj naučnoj praksi definiše pojam transportnog lanca i njegova optimizacija. Radi pojašnjenja dato je poređenje sa logističkim i snabdevačkim lancem, i definisane su razlike i sličnosti u ovim pojmovima radi razgraničenja različitog definisanja pojmova. Takođe, upoređeni su pojmovi optimizacije transportnih i optimizacije logističkih lanaca i danas vrlo prisutnog pojma upravljanja snabdevačkim lancima - supply chain management (SCM).

Ključne reči

transportni lanac; snabdevački lanac; logistički lanac; optimizacija transportnog lanca

Reference

*** (2007) NATO logistics handbook: SNLC secretariat: International staff, defense policy and planning division: Logistics. Brussels: NATO HQ
*** (1990) Pravilo pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga u miru. Beograd: SSNO
Andrejić, M., Milenkov, M. (2008) Tehnička podrška. Beograd: Vojna akademija
Ballou, H.R. (1987) Basic business logistics. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Bowersox, D.J., Closs, D.J., Cooper, M. (2007) Supply chain logistics management. Boston: McGraw Hill, second edition
Bozarth, C., Handfeld, R. (2006) Introduction to operations and supply chain management. New Jersey: Prentice-Hall
Grupa autora (1988) Saobraćajno obezbeđenje oružanih snaga. Beograd: SSNO, SbU, udžbenik
Harrison, A., van Hoek, R. (2005) Logistics management and strategy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
Jacobs, R., Chase, R. (2008) Operations and supply management: The core. New York: McGraw-Hill
Kilibarda, M. (1998) Modeli logističkog kontrolinga u integrisanim logističkim sistemima. Beograd, magistarski rad
Pamučar, D. (2008) Primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 2, str. 237-247
Pantelić, V. (1986) Snabdevanje tehničkim materijalnim sredstvima. Zagreb: VVTŠ KoV JNA
Perišić, R.A. (1985) Savremene tehnologije transporta I - integralni sistemi transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta
Perišić, R.A. (1995) Savremene tehnologije transporta, II - integralni sistem transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet
Topenčarević, L. (1987) Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja. Beograd: Građevinska knjiga
Zečević, S. (1996) The logistic chains and systems optimization. u: International conference on material handling and warehousing, XIV, Beograd
Zečević, S. (1996) Savremeno tumačenje logistike i logističkih sistema. u: Koncepcija razvoja saobraćajnog sistema Jugoslavije do 2010. godine, Subotica
Zečević, S. (2006) Robni terminali i robno-transportni centri. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta