Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 2, str. 90-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg1002090N


Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo
Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresa: nebojsa.nikolic11@mod.gov.rs

Sažetak

U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata.

Ključne reči

simulacije Monte Karlo; kontrola tačnosti; masovno opsluživanje

Reference

Cooper, B.R. (1981) Introduction to queueing theory. New York: Elsevier North Holland
Gaither, B. (1990) Empty empiricism. ACM Performance Evaluation Review, vol. 18, br. 2, avg, str. 2-3
Goldsman, D., Marshall, W., Seong-Hee, K., Nelson, B. (2000) Ranking and selection for steady-state simulation. u: Winter Simulation Conference, December, str. 544-553
Nikolić, N. (2008) Statistical integration of Erlang's equations. European Journal of Operational Research, vol. 187, Issue 3, 16 June str. 1487-1493 (www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
Nikolić, N. (2008) Monte Carlo modeling of military queuing systems: Challenge of the initial transience. Beograd: Zadužbina Andrejević, monografija, www.zandrejevic.org
Nikolić, N. (2007) Korisnički aspekt prelaznog režima rada sistema masovnog opsluživanja. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 4, str. 429-440
Pawlikowski, K., Jeong, H.D.J., Ruth, L.J.S. (2002) On credibility of simulation studies of telecommunication networks. IEEE Communications Magazine, Jan str. 132-139
Robinson, S. (2005) Automated analysis of simulation output data. u: Winter Simulation Conference, December, str. 763-770