Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 2, str. 150-164
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 21/04/2010
doi: 10.5937/vojtehg1002150P
Menadžment procesom lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji primenom logističkog Controllinga
Komanda V i PVO, 98. avijacijska baza, 161. bataljon za obezbeđenje aerodroma, Niš

e-adresa: ruplje1974@verat.net

Sažetak

U radu je prikazan menadžment procesom lanca snabdevanja u hijerarhijskim organizacionim sistemima, kakav je sistem snabdevanja u vojnim organizacijama primenom logističkog kontrolinga. Predloženi način sastoji se od tri osnovna koraka: klasifikacija materijala pomoću ABC-analize, određivanje karakterističnih brojeva kontrolinga zaliha i planiranje popune na osnovu ovih brojeva. Razrađen je i celokupan proces lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji primenom logističkog kontrolinga.

Ključne reči

vojna organizacija; sistem snabdevanja i logistički kontroling

Reference

*** Anticipatory logistics: The army's answer to supply chain management. http://www.almc.army.mol/alog/ossues/sepoct02/ms774.htm
Galović, D. (2002) Upravljanje zalihama rezervnih delova u uslovima neizvesnosti. Vojnotehnički glasnik, vol. 50, br. 2, str. 145-154
Hess, G. (2004) Taschenbuch der Logistik. Leipzig: Fachverlag
Jevtić, V. (2005) Tehnička logistika. Niš: Mašinski fakultet, (skripta predavanja)
Pantelić, V. (1986) Snabdevanje tehničkim materijalnim sredstvima. Zagreb: CVVŠ KoV JNA
Pešić, P. (2007) Poboljšanje procesa lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji. Niš: Mašinski fakultet, seminarski rad