Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 1, str. 5-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 19/04/2011
doi: 10.5937/vojtehg1101005A
Logistično obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojni zavod za preventivnu medicinu, Beograd

e-adresa: markodandrejic@hotmail.com

Sažetak

U radu se ukazuje na značaj logističkog obrazovanja i obučavanja studenata i slušalaca koji ne pripadaju logističkim službama (nelogističko osoblje). Obrađeni su logistički aspekti obrazovanja nelogističkog osoblja, pregled sadržaja iz oblasti logistike koje je neophodno, kroz nastavni proces, dati nelogističkom osoblju radi uspešnog obavljanja njihovih funkcionalnih dužnosti, opšti pristup i načini pri logističkom obrazovanju i usavršavanju nelogističkog osoblja i institucionalni preduslovi koje je neophodno obezbediti da bi se kvalitet logističkog obrazovanja i obučavanja, nelogističkog obučavanja, unapredio. Od kvaliteta znanja iz ove oblasti, njihove implementacije u način razmišljanja i donošenja odluka od strane nelogističkog osoblja, zavisi i sama saradnja nelogističkih oficira sa oficirima logistike što direktno utiče na kvalitet života i rada jedinica i ustanova i kvalitet i sinergiju u izvršavanju zadataka u okvirima definisanih misija Vojske. Kroz rad su prikazani potrebni sadržaji i načini na koje iste treba učiniti dostupnim na svim nivoima i oblicima školovanja, u skladu sa predznanjem studenata i slušalaca, obrazovnim nivoom i oblikom usavršavanja. Iznete teorijske osnove i iskustva su opšteg karaktera i imaju univerzalnu primenu u obrazovnom procesu.

Ključne reči

logističko obrazovanje i obučavanje; nelogističko osoblje; logistički aspekti obrazovanja i obučavanja; logistički sadržaji; opšti pristup logističkom obrazovanju i usavršavanju; načini logističkog obrazovanja; institucionalni preduslovi za unapređenje log

Reference

*** (2009) Studija - 'Koncept razvoja službi logistike'. GŠ VS, Uprava za logistiku, Naređenje Načelnika Uprave za logistiku GŠ VS (J-4), Int. broj 128-1, od 21. 01
Andrejić, M., Milenkov, M., Conić, N., Sokolović, V. (2009) Logistički aspekti obrazovanja nelogističkog osoblja. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020, naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, sektor za politiku odbrane MO i sektor za ljudske resurse MO, Beograd: Vojna akademija
Andrejić, M., Bukvić, V. (1997) Koncept sistema za podršku obučavanju organa tehničke službe. Vojnotehnički glasnik, vol. 45, br. 2, str. 197-210
Andrejić, M., Nikolić, N., Stojković, D. (2004) Logistička podrška logističkim operacijama. Vojnotehnički glasnik, vol. 52, br. 3-4, str. 275-285
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Heyse, L., Lettinga, B., Groenleer, M. (2006) Explaining reform in Europe: Comparison, patterns, and reflections. u: Heyse L., Resodihardjo S., Lantink T., Lettinga B. [ur.] Reform in Europe, breaking the barriers in government, Aldershot: Ashgte Publishers, str. 171-192
Milosavljević, G. (1996) Menadžment - obrazovanje menadžera. Beograd: FON
Osborne, D., Gaebler, T. (1992) Reinventing government. New York: Plum