Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 78-93
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/07/2011
doi: 10.5937/vojtehg1102078M
Predlog koncepta komandno-informacionog sistema brigade KoV Vojske Srbije
Vojska Srbije, Beograd

e-adresa: mladen.manjak@vs.rs

Sažetak

U radu je izložen predlog koncepta komandno-informacionog sistema - KIS brigade KoV Vojske Srbije. Predloženi koncept rezultat je višegodišnjeg bavljenja ovom interdisciplinarnom oblašću autora rada, ali i rezultat rada i nagomilanog iskustva velikog tima ljudi koji su se u proteklom period u institucijama bivše JNA, Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Srbije (Centar za borbene komandno-informacione sisteme) kontinuirano i sistematično bavili problematikom komandno-informacionih sistema. Komandno-informacioni sistemi (KIS) danas predstavljaju osnovno sredstvo za ostvarivanje efikasnog komandovanja i rukovođenja - KiR, odnosno sredstvo za umnožavanja snage (borbene moći) bez povećanja broja jedinica i borbenih sredstava. KIS je vrlo složen multidisciplinarni sistem koji zahteva primenu metodologije vlastitog prototipskog razvoja. Zbog složenosti, važnosti i osetljivosti sistema (KIS-a), razvoj se mora realizovati u zemlji unutar nadležnih istraživačkih i razvojnih institucije MO i VS, koji jedini imaju odgovarajuća neophodna znanja i kapacitete. Dodatni razlog za to su i stečena višegodišnja iskustva u poznavanju vojne strukture i funkcionisanja sistema. Brza i ad hok rešenja u ovoj oblasti su neprihvatljiva i sa vojne, stručne i ekonomske strane i nose sa sobom velike bezbedonosne rizike. Osnovna struktura predloženog koncepta KIS brigade KoV Vojske Srbije zasnovana je na šest vrsta KIS-a, pet tehničkih podsistema i većem broju pratećih informacionih sistema. Ključni segment su tehnički podsistemi koji predstavljaju otvorenu tehničko-tehnološku (hardversku i softversku) osnovu za realizaciju svakog KIS-a. KIS je dinamičan sistem koji mora permanentno da prati potrebe korisnika i tehničko-tehnološke promene. Iz tog razloga on nije zatvoren i jednom definisani sistem, već sistem koji se neprekidno razvija, dograđuje i implementira.

Ključne reči

Reference

*** (1998) Komandno-informacioni-sistem komande brigade u KoV-u - Projekat razvoja. CBKIS
*** (1999) Taktička studija (nacrt) KIS artiljerijsko-raketnog diviziona PVO brigade KoV. Uprava ARJ PVO
*** (1993) Studija Koncepcija razvoja komandno-informacionih sistema u Vojsci Jugoslavije. u: Uprave za informatiku + GŠ + VJ
*** (2007) Taktička studija komandno-informacionog sistema brigade KoV
*** (2008) Prethodna analiza komandno-informacionog sistema brigade KoV. GŠ VS, predlog radnog tima
*** (1989) Idejni projekat Informatička podrška u oružanim snagama SFRJ, SSNO za NIR
*** (1990) Funkcionalna analiza informacionih potreba brigade u KoV-u. Centar vojnotehničkih škola KoV JNA 'General armije Ivan Gošnjak'
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Gonzales, D., i dr. (2001) Assessing the value of information superiority for ground force: Proof of concept. NDRI RAND
Perry, W., i dr. (2001) Exploring information superiority: A methodology for measuring the quality of information and its impact on shared awareness. Santa Monica: RAND