Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2012, vol. 60, br. 4, str. 196-210
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg1204196O


Automatizovana obrada podataka o korišćenju motornih vozila Vojske Srbije
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za materijalne resurse, Uprava za opštu logistiku, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Vojno-obaveštajna agencija, Beograd
cVojska Srbije, Generalštab, Uprava za logistiku (J-4), Beograd

Sažetak

Osnovni cilj uvođenja računara u oružane snage jeste automatizacija procesa upravljanja. Upravljanje saobraćajem i transportom u našim oružanim snagama uključeno je u proces automatizacije od samih početaka. Zbog toga se danas može govoriti o automatizovanoj obradi podataka o bezbednosti saobraćaja i o korišćenju motornih vozila. Sa osvrtom na ukupan razvoj informacionog sistema saobraćajne službe, u radu je predstavljen informacioni sistem za obradu podataka o korišćenju motornih vozila. Glavne karakteristike komponente i funkcije aplikacije 'vozila', koja je posebno razvijena za automatizovanu obradu podataka o korišćenju motornih vozila, posebno su objašnjene.

Ključne reči

informacioni sistem saobraćajne službe; korišćenje motornih vozila; obrada podataka o korišćenju motornih vozila; aplikacija 'vozila'

Reference

*** (2006) Bezbednost putnog saobraćaja u sistemu odbrane. u: Naučno stručni skup (IV), MO SLjR - VA i SMR - Otr, Beograd, zbornik radova
Dozet, S., i dr. (1988) Saobraćajno obezbeđenje oružanih snaga. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
GŠ VJ SPo - SbU (1998) Pravilo o transportnom sistemu i transportu u VJ. Beograd, nacrt pravila
GŠ VJ SPo - SbU (1995) Pravilo o korišćenju motornih vozila Vojske Jugoslavije u miru i ratu. Beograd: NIU Vojska
Mitić, Ž. (1998) Uputstvo za korišćenje aplikacije Vozila. Beograd: GŠ VSCG - Sektor logistike, elektronski radni dokument