Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:21
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:20
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 123-135
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg61-1340


Forenzika mobilnih uređaja
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Katedra telekomunikacija i informatike, Beograd

e-adresa: mlmarkag@yahoo.com

Sažetak

U članku je dat pregled mogućnosti digitalizovanih mobilnih (prenosnih) uređaja, kao i metode istraživanja podataka sa istih. Težište je dato na forenzičkoj istrazi mobilnih telefonskih aparata, ali su obuhvaćena i istraživanja ostalih medija za digitalnu obradu, prenos i čuvanje informacija. Poseban osvrt je izvršen na programske alate pri vršenju akvizicije digitalnih podataka, sa ciljem upućivanja čitaoca u načine i metode zaštite podataka, ali i saznanja gde se isti sve mogu naći i kako se mogu zloupotrebiti u kriminalne svrhe.

Ključne reči

Reference

Caloyannides, M.A. (2009) Forensics Is So. IEEE Security & Privacy Magazine, 7(2): 18-25
Farid, H. (2009) Image forgery detection. IEEE Signal Processing Magazine, 26(2): 16-25
Nolan, R., Branson, J., Wait, C., O'sullivan, C. (2005) First responders guide to Computer Forensics. CERT
Swaminathan, A., Wu, M., Liu, K.J.R. (2009) Component forensics. IEEE Signal Processing Magazine, 26(2): 38-48
Volonino, L., Anzaldua, R. (2008) Computer Forensics. Wiley publishing inc