Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:14
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:13
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 136-145
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg61-1493


Forenzika računarskih mreža
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Katedra telekomunikacija i informatike, Beograd

e-adresa: djokicr@mail.ru

Sažetak

Digitalna forenzika predstavlja skup naučnih metoda i postupaka za prikupljanje, analizu i prezentaciju dokaza koji se mogu pronaći na računarima, serverima, računarskim mrežama, bazama podataka, mobilnim uređajima, kao i svim ostalim elektronskim uređajima na kojima je moguće memorisati (sačuvati) podatke. Digitalna forenzika računarskih mreža bavi se analizom digitalnih dokaza koji se mogu naći na serverima ili korisničkim uređajima, a koji su razmenjeni internom ili eksternom komunikacijom preko lokalne ili javne mreže. Takođe, javlja se potreba i za utvrđivanjem mesta i načina nastanka poruke, utvrđivanja identifikacije korisnika, kao i otkrivanjem vrste manipulacija putem logovanja na korisnički nalog. U ovom radu prikazani su osnovni elementi računarskih mreža, programi koji se koriste za komunikaciju i opisane metode prikupljanja digitalnih dokaza i njihove analize.

Ključne reči

Reference

Caloyannides, M.A. (2009) Forensics Is So. IEEE Security & Privacy Magazine, 7(2): 18-25
Carrier, B.D. (2009) Digital Forensics Works. IEEE Security & Privacy Magazine, 7(2): 26-29
Nolan, R., Branson, J., Wait, C., O'sullivan, C. (2005) First responders guide to Computer Forensics. CERT
Swaminathan, A., Wu, M., Liu, K.J.R. (2009) Component forensics. IEEE Signal Processing Magazine, 26(2): 38-48
Volonino, L., Anzaldua, R. (2008) Computer Forensics. Wiley Publishing Inc