Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2014, vol. 62, br. 4, str. 141-154
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg62-4729


Distribucijske greške u procesu procjene performansi zaposlenih
aUniverzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra logistike
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
dUniverzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija

e-adresa: lukovacvesko@yahoo.com

Sažetak

Racionalno angažovanje, usmjeravanje i razvoj, motivisanje i nagrađivanje, unapređenje organizacijske efikasnosti i poslovanja teško se može ostvariti ukoliko se ne vrši ocjenjivanje kvaliteta rada zaposlenih. U literaturi o manadžmentu ova tehnika je poznata pod nazivom 'procjena performansi zaposlenih'. Performansa ili učinak može biti bilo neki mjerljiv rezultat koji je ostvaren, bilo ponašanje ili lične karakteristike neophodne za obavljanje određene aktivnosti u definisanom periodu. U poslednje vrijeme razvija se poseban menadžerski pristup - 'upravljanje uspješnošću' (Performance Management) sa ciljem da se procjena performansi i upotreba rezultata procjene u rukovođenju, čiji je cilj unapređenje performansi - uspješnosti zaposlenih, integrišu. S obzirom na to da je procjena performansi zaposlenog najčešće rezultat subjektivnog suda procjenjivača o kvalitetu njegovog rada, mora se voditi računa o mogućim greškama koje karakterišu takav način prosuđivanja. Postoji više tipova grešaka koje procjenjivači mogu počiniti prilikom procesa procjene performansi zaposlenih, a u ovom radu prikazan je pristup identifikaciji i umanjenju distribucijskih grešaka procjenjivača, kao najrasprostranjenijih u organizacijama sa većim brojem zaposlenih.

Ključne reči

zaposleni; procjena performansi; distribucijske greške

Reference

*** (1985) Performance Appraisal: What Three Companies Are Doing. Chicago IL: Commerce Clearing House
Bogićević, M. (2008) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Cleveland, J., Murphy, K., Williams, R. (1989) Multiple Uses of Performance Appraisal: Prevlance and Correlates. Journal of Applied Psychology
Grout, D. (2008) Procena i unapređenje radnog učinka: pitanja i odgovori: menadžerski priručnik za preživljavanje. Novi Sad: ASEE
Jones, D. (2001) More Firms Cut Workers Ranked at Bottom to Make Way for Talent. USA Today, 30. maj
Longenecker, C. (1987) Behind the Mask: The Politics of Employee Appraisal. Academy of Menagament Executive
Lukovac, V. (2010) Model za ocjenjivanje kvaliteta rada vojnih vozača. Beograd: Saobraćajni fakultet, magistarski rad
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Mate