Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2014, vol. 62, br. 4, str. 201-215
jezik rada: srpski
vrsta rada: iskustva iz prakse
doi:10.5937/vojtehg62-4814


Prenosna peć za pečenje hleba - u funkciji obezbeđenja ishrane pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama
aUniverzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra logistike
bVojna ustanova 'Morović', Morović

e-adresa: sudimnja@gmail.com

Sažetak

Peć za pečenje hleba u poljskim uslovima dodeljuje se jedinicama koje su po svom karakteru relativno stacionarne i kojima po veličini ne bi pripadale pokretne peći. Podesna je za pečenje hleba namenjenog jedinicama koje se nalaze u međunarodnim misijama, u uslovima otežanog snabdevanja, jer navike naših vojnika su da konzumiraju hleb, a ne keks. Peć je montažno-demontažnog tipa, prilagođena za korišćenje na svim vrstama terena. Jednostavne je konstrukcije, što omogućava da se demontira i lako prenosi sa mesta na mesto.

Ključne reči

prenosna peć; tehnologija; montaža

Reference

Jović, S.B. (2010) Reforma Vojske i uticaj na potrebe u hrani njenih pripadnika. Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Miladinović, Z. (2013) Doprinos operacijama mira. Odbrana, (181): 22
Milićević, M. (2002) Vojnička kuhinja - ishrana vojske u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka. Beograd: Srpski genealoški centar
Pelva, D. (2010) Unapređenje ishrane pripadnika vojske sa specifičnim navikama. Beograd: Vojna akademija
Tešanović, B., Novaković, S. (2005) Tehnika, tehnologija i organizacija proizvodnje hrane. Beograd: Vojna akademija
Tešanović, B., Mitrović, S. (2005) Ishrana u vanrednim okolnostima. Beograd: B. Tešanović