Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2015, vol. 63, br. 3, str. 87-113
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/vojtehg63-5412


Unapređenje održavanja uređaja specijalne namene realizacijom modernizacije analognog filtera
aTehnički remontni zavod, Čačak
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
cUniverzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija
dGeneralštab Vojske Srbije, Uprava za logistiku, Beograd

e-adresa: vojkan.r.69@gmail.com, slobodan.djukic@ftn.kg.ac.rs, danko.jovanovic@gmail.com, saskop@eunet.com

Sažetak

U radu će biti izvršena analiza i poređenje pokazatelja pouzdanosti dve vrste uređaja specijalne namene koji se koriste u radio-relejnim sistemima. Na osnovu rezultata sprovedene analize, stečenog iskustva iz domena najvišeg nivoa održavanja uređaja, predložiće se modernizacija postojećeg analognog radio-frekventnog filtera sa odgovarajućim digitalnim filterom. Predložena modernizacija unapređuje tehnološki proces održavanja uređaja, poboljšava karakteristike pogodnosti za održavanjem, povećava pouzdanost u radu uređaja uz znatno smanjenje troškova održavanja uređaja.

Ključne reči

Reference

Adamović, Ž., Stanković, N., Savić, B. (2011) Pouzdanost mašina i postrojenja. Novi Sad: StylosArt
Ćatić, D. (2005) Razvoj i primena metoda teorije pouzdanosti. Kragujevac: Mašinski fakultet
Ivanović, G., Stanoviković, D. (1988) Pouzdanost, analiza i projektovanje. Beograd: Tehnička uprava SSNO
Kaiser, J.F., Hamming, R.W. (1977) Sharpening the response of a symmetric non-recursive filter by multiple use of the same filter. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, ASSP-25, str. 415-422, October
Poučki, V.M., Žemva, A., Lutovac, M.D., Karčnik, T. (2010) Elliptic IIR filter sharpening implemented on FPGA. Digital Signal Processing, 20(1): 13-22
Radonjić, V., Jovanović, D., Milojević, I. (2013) Proračun parametara pouzdanosti kod uspostavljanja organizacije održavanja radio-relejnih uređaja. u: 16. Međunarodna konferencija 'Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću', ICDQM, a, str. 471-476
Radonjić, V., Jovanović, D., Milojević, I. (2013) Tehnološka procedura srednjeg nivoa održavanja savremenih radio-relejnih uređaja. u: 16. Međunarodna konferencija 'Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću', ICDQM, b, str. 465-470
Radonjić, V.M., Jovanović, D.M., Ćirić, M.P. (2014) Optimalni model koncepta održavanja radio-relejnih uređaja. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 3, str. 59-79
Ramović, R. (2005) Pouzdanost sistema, elektronskih, telekomunikacionih infrormacionih. Beograd: Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku