Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 3, str. 866-891
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 11/06/2016
doi: 10.5937/vojtehg64-9131
Creative Commons License 4.0
Buka kao eksterni efekat saobraćaja i transporta
aMinistry of Defence of the Republic of Serbia, Cabinet of the Minister of Defence, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresa: slobodan.starcevic@mod.gov.rs, nb.bojovic@sf.bg.ac.rs

Sažetak

U radu su prikazani osnovni pojmovi i karakteristike eksternih efekata saobraćaja i transporta, sa težištem na uticaju saobraćajne buke, kao jednom od glavnih eksternih efekata saobraćaja u društvu danas. Navedeni su osnovni negativni uticaji saobraćajne buke na čovekove životne i društvene aktivnosti, kao i uzroci nastajanja povišenih nivoa buke od drumskog, železničkog i tramvajskog saobraćaja. Takođe, navedene su uobičajene mere koje se mogu primeniti kako bi se smanjio uticaj buke koja nastaje kao posledica odvijanja saobraćajnih i transportnih aktivnosti. Na kraju, načinjen je i kraći osvrt na trenutno stanje po pitanju uticaja saobraćajne buke u Republici Srbiji i Vojsci Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 88
*** (2013) Izveštaj o realizaciji projekta 'Procena uticaja buke na zdravlje stanovništva Grada Novog Sada'. Novi Sad: Institut za javno zdravlje Vojvodine
*** (2012) Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji. Beograd: Javno preduzeće Putevi Srbije, Projekat rehabilitacije transporta, JP 'Putevi Srbije'
*** (2011) Bela knjiga, Plan za jedinstveno transportno područje - Na putu ka konkurentnom transportnom sistemu sa efikasnim iskorišćenjem resursa. Brisel: Evropska komisija
*** (2002) Directive/49/EC of European Parliament and of the Council releating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities, Brussels, L 189/12
*** (2008) Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 4
*** (2015) Rezime završnog izveštaja br. LAV 4814/15. Beograd: Institut za ispitivanje materijala a. d
*** (2011) Izveštaj o realizaciji G2G projekta za Srbiju, Smanjenje saobraćajne buke u Srbiji. Beograd
*** (1996) Future noise policy: Green paper. Brussels: European Commission
*** (2002) Ekološki atlas Beograda. Beograd: Gradski zavod za zaštitu zdravlja
*** (2002) Inventory of noise mitigation methods. Brussels: European Commission Working Group 5
*** (2014) Izveštaj o stanju životne sredine u 2013. godini. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
Banković, Ž. (2010) Hibridna vozila. Niš: Elektronski fakultet. Niš: Univerzitet u Nišu
Belojević, G., Ilić, Ž.J., Paunović, K., Jakovljević, B. (2015) The relationship between exposure to traffic noise and resting blood pressure in children and adolescents from Belgrade. u: 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Maastricht
Bodin, T., Björk, J., Ardö, J., Albin, M. (2015) Annoyance, Sleep and Concentration Problems due to Combined Traffic Noise and the Benefit of Quiet Side. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(2): 1612-1628
Bogojević, N., Tatić, B., Petrović, Z. (2011) Buka saobraćaja. u: Seminar o zaštiti od buke u urbanim sredinama, Kraljevo, 27. decembar
Djercan, B., Bubalo-Zivkovic, M., Lukic, T., Pantelic, M., Markovic, S. (2015) Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions. Polish Journal of Environmental Studies, 24: 977-986
European Commission (2015) Noise impacts on health. Science for Environment Policy, Brussels, 14
European Environment Agency (2014) Noise in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, In Report No
Ganic, E.M., Netjasov, F., Babic, O. (2015) Analysis of noise abatement measures on European airports. Applied Acoustics, 92: 115-123
Jokanović, I., Kamel, H. (2014) Methods for estimation of external costs of transport. u: Zbornik radova Građevinskog fakulteta. Subotica: Građevinski fakultet Subotica, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet
Kaplanović, S. (2012) Internalizacija eksternih troškova u funkciji obezbeđenja održivog razvoja drumskog saobraćaja. Beograd: Ekonomski fakultet
Lakušić, S., Dragičević, V., Rukavina, T. (2005) Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama. Građevinar, 57, 1, 1-9
Paffen, P., Schouten, L., Bouman, I.F., Kamer, J. (2015) The effective planning of measures for noise abatement in relation to maintenance of roads. u: 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Maastricht
Pejčić, T.S., Bojković, N. (2012) Evropska politika održivog razvoja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Radosavljević, J.M., Vukadinović, A.V. (2014) Fasadne konstrukcije i njihov uticaj na snižavanje nivoa saobraćajne buke. Tehnika, vol. 69, br. 6, str. 925-930
Starčević, S., i dr. Noise as an external effect of traffic and transportation. pp. 866-891
Stojanović, V. Komunalna buka kao faktor ugroržavanja kvaliteta rada. Retrieved from: http://www.occush.vtsnis.edu.rs/knjiga_1_prezentacije/BZNR_1_Violeta_Stojanovic.pdf, Sep 20.2015
Sygna, K., Aasvang, G.M., Aamodt, G., Oftedal, B., Krog, N.H. (2014) Road traffic noise, sleep and mental health. Environmental Research, 131: 17-24
Vukašinović, R. (2013) Problemi buke motora i motornih vozila. u: Zbornik radova 2012/2013, Leposavić: Visoka tehnička škola strukovnih studija
Wijnant, Y.H., Hooghwerff, J. (2015) A model for diffracting elements to reduce traffic noise. u: 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Maastricht
Yamamoto, K. (2015) 2015. Japanese experience to reduce road traffic noise by barriers with noise reducing devices. u: 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Maastricht
Zatežić, M., Mujić, Dž., Biočanin, I. (2009) Saobraćaj i životna sredina u sistemu kvaliteta. u: I International Conference 'ECOLOGICAL SAFETY IN POST-MODERN ENVIRONMENT', Banja Luka
Živković, D., Hrnjak, M., Basarić, G., Pešić, N. (2000) Noise, infrasound and ultrasound in two types of helicopters. Vojnotehnički glasnik, vol. 48, br. 6, str. 566-576