Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Sociološki pregled
2010, vol. 44, br. 4, str. 503-540
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/socpreg1004503S


'Zapadni Balkan' - politički kontekst i medijska upotreba
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

Analizom sadržaja medijskih arhiva, dostupnih putem internet prezentacija najznačajnijih i najuticajnijih medija i novinskih agencija, zatim korišćenjem internet pretraživača, izvora i arhiva zvaničnih državnih institucija, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija - pokušaćemo da ukažemo na političku uslovljenost pojavljivanja i primene terminološke konstrukcije 'Zapadni Balkan', kao i na političke korene naznačene konstrukcije. Pokazaćemo da se kroz analizu političkog konteksta i njene medijske upotrebe, terminološka konstrukcija 'Zapadni Balkan' može tumačiti na više nivoa i posmatrati iz više uglova. 'Zapadni Balkan' je i terminološka konstrukcija i regionalno određenje koji su odraz neodlučnosti Zapada u odnosu na društveno-kulturološka svojstva Balkana i utemeljenje balkanskih kultura kao imanentno 'evropskih'. U isto vreme je i sredstvo kojim se imenuje određeni istorijsko-politički trenutak u kojem se društva obuhvaćena tom oderednicom nalaze. Takođe, konstrukciju 'Zapadni Balkan' možemo tumačiti i kao praktično metodološko i klasifikatorsko sredstvo imenovanja društava na Balkanu, koja se nalaze izvan okvira Evropske Unije. Sa druge strane, predstavlja i usklađivanje balkanističkog diskursa sa aktuelnim političko-istorijskim okolnostima i procesima. U navedenim okvirima pronalazimo potvrdu da Zapad poseduje moć da proizvodi dominantne diskurse i objekte diskursa, kao i da u okviru tih diskursa određuje pozicije i dodeljuje im konotativne sadržaj.

Ključne reči

Reference

*** (1878) A new comparisons that speak from themselves: The servians. Chicago Tribune, Chicago, 6. 2. 1878: 1, pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/700936392.html?dids=700936392:700936392&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&type=historic&date=Feb+06 +1878&author=&pub= +Tribune&desc=NEWSPAPER+ENTERPRISE.&p
*** (2000) Council regulation (ec) No 2666/2000. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/general/2666_00_en.pdf
*** (2006) Đapić zbog regije traži sastanak sa Sanaderom. Jutarnji list, 31. 1. 2006., www.jutarnji.hr/dapic-zbog-regije-trazi-sastanak-sa-sanaderom/15137
*** (1878) English foreign affairs. Sydney Morning Herald, 2. 3. 1878: 7. http://news.google.com/newspapers?id=v0QQAAAAIBAJ&sjid=IJEDAAAAIBAJ&pg=7070,4951442&dq=western-balkans&hl=en
*** (2003) EU Balkans preview: Rebuilding of Belgrade with cash from European Union. Aparchive.Com, www.aparchive.com/Search.aspx?remem=x&st=k&kw=western+balkans&sfs=5%3Dkw%253dwestern%252520balkans%2526kws%253dall&sfc=kw,kws&sfs=50%3D377783
*** (1897) Fresh literary notes. Chicago Tribune, 21. 5. 1897., 1, http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/424027291.html?dids=424027291:424027291&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&type=historic&date=May+21 +1897&author=&pub=+Tribune&desc=Fresh+Literary+
*** (1907) In the Western Balkans. Daily Globe, Boston, 10.11.1907., 24, http://pqasb.pqarchiver.com/boston/access/708112922.html?dids=708112922:708112922&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&date=Nov+10+1907&author=&pub=Boston+Daily+Globe&desc=IN+THE+WESTERN+BALKANS.&pqat
*** (1897) Among the new books: H. C. Thomsons noteworthy travels among the Turks 1897. Chicago Tribune, Chicago, 23. 6. 1897, 16 http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/424091281.html?dids=424091281:424091281&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&type=historic&date=Jun+23 +1897&author=&pub= +Tribune&desc=AMONG+THE+NEW+B
*** (1917) Italys proctecorate over Albania makes one more problem to settle. Miami News, 21.9.1917., 5. http://news.google.com/newspapers?id=LHIuAAAAIBAJ&sjid=HtgFAAAAIBAJ&pg=5948,2641934&dq=western-balkans&hl=en
*** (1907) Amusement notes. New York Times, 4. 11. 1907: 9, http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9E0DE5D61F30E233A25757C0A9679D946697D6CF
*** (1897) Austria and Russia (1897). New York Times, http://query.nytimes.com
*** (1907) Theatrical notes. New York Times, 31.10.1907: 9, query.nytimes.com/gst
*** (2000) Belgium: EU: US Secretary of State Albright visit. Aparchive.com, 10. 3. 2000. www.aparchive.com/Search.aspx?remem=x&st=k&kw=&kws=all&sfs=5%3Dkw%253d%2526kws%253d&sfc=kw,kws&sfs=50%3D177082&cfasstyle=and
*** (1917) New Slav Kingdom. Lewiston Daily, Sun 23. 8. 1917, 5
*** (1877) Opinions of the British press: The London Times on the late advance on Tirnova. New York Times, 09. 12. 1877: 1, http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C02E0DE1130E03BBC4153DFB467838C669FDE
*** (2009) Sanader pozvao Sloveniju da deblokira hrvatske pregovore sa EU. Jutarnji list, 31. 3. 2009., www.jutarnji.hr/sanader-pozvao-sloveniju-da-deblokira-hrvatske-pregovore-s-eu-om/200370
*** (1937) The struggle in Europe. Sydney Morning Herald, 26. 6. 1937, 16. news.google.com/newspapers?id=tEUVAAAAIBAJ&sjid=mZYDAAAAIBAJ&pg=3111,4166105&dq=western-balkans&hl=en
*** (2003) The Thessalonniki agenda for the Western Balkans: Mmoving towards European integration. Declaration, www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/76291.pdf
*** (1904) The week. Havera & Normanby Star, 16. 12. 1904: 2 paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=HNS19041216.2.5
*** (1909) The western Balkans: Aspirations of the Serbs. Wanganui Herald, 7. 10. 1909: 5., http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=WH19091007.2.38
*** (1907) The western Balkans. Hartford Courant, 5. 11. 1907: 13., http://pqasb.pqarchiver.com/courant/access/769007902.html?dids=769007902:769007902&FMT=CITE&FMTS=CITE:AI&type=historic&date=Nov+05 +1907&author=&pub=Hartford+Courant&desc=The+Western
*** (1897) Turks and the Balcans: An interesting study of conditions in southeastern Europe. New York Times, 06. 26. 1897.: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F06E1DA1630E132A25755C2A9609C94669ED7CF
Baldwin, H. (1950) Our biggest war mistakes. Lewiston Daily News, 17. 1. 1950: 4. http://news.google.com/newspapers?id=BPgpAAAAIBAJ&sjid=fWgFAAAAIBAJ&pg=5319,1360887&dq=western-balkans&hl=en
Batinić, A. (2000) Hrvatska i Europa - pogled s Majne. Dom i svijet, 305, 17. 07. 2000., http://www.hic.hr/dom/305/dom07.htm
Brown, A., Attenborouhg, M. (2007) EU enlargement: Western Balkans. International affairs and defence section, House of Commons, Parliament.uk, www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2007/rp07-027.pdf
Brozović, D. (2007) Je li nam potreban zakon o hrvatskom jeziku. Jutarnji list, 13. 6. 2007. www.jutarnji.hr/je-li-nam-potreban-zakon-o-hrvatskom-jeziku-/178240
Carter, J. (1927) Travelers in Albania and Montenegro. New York Times, 22. 5. 1927, http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40C13FD3E581B7A93C0AB178ED85F438285F9
Čičak, I.Z. (2007) Amerikanci na Balkanu. Jutarnji list, 17. 3. 2007. www.jutarnji.hr/amerikanci-na-balkanu/217228
Doig, J. (1979) O, C-N-DA!. Montreal Gazzete, 10. 3. 1979, 2. http://news.google.com/newspapers?id=IgxAAAAIBAJ&sjid=9qEFAAAAIBAJ&pg=4951,1753839&dq=western-balkans&hl=en
European Council (1998) Presidency conclusions. Brussels, www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00300-R1.EN8.htm
Goldsvorti, V. (2005) Izmišljanje Ruritanije: imperijalizam mašte. Beograd: Geopoetika
Kovač, M. (2000) Maruna ni za živu glavu neće potpisati da se novac prebaci HIC-u (Intervju). Dom i svijet, 314, 16.10.2000, www.hic.hr/dom/314/dom03.htm
Kukec, T. (2006) Zdravko Tomac osnovao stranku Hrvatsko Zvono. Jutarnji list, 28. 1.; www.jutarnji.hr/zdravko-tomac-osnovao-stranku-hrvatsko-zvono/14559
Longinović, T.Z. (2003) Vampiri poput nas - gotske maštarije i 'Srbi'. u: Bjelić D., Savić O [ur.] Balkan kao metafora - između globalizacije i fragmentacije, Beograd: Beogradski krug
Lovrić, J. (2008) Mirin ples vampira. Jutarnji list, 11. 11. 2008. www.jutarnji.hr/mirinples-vampira/193496
Melander, I., Brunnstorm, D. (2008) EU faces fresh treaty obstacle after Irish 'no'. Reuters, 20. 6. 2008. www.reuters.com/article/idUSL1718568120080620
Močnik, R. (2003) Balkan kao element u ideološkim mehanizmima. u: Bjelić D., Savić O. [ur.] Balkan kao metafora - između globalizacije i fragmentacije, Beograd: Beogradski krug
Orsić, A. (1999) Projekat Zapadni Balkan ili relativizacija suvereniteta. Dom i svijet, 271 (22. 11. 1999) www.hic.hr/dom/271/dom27.htm
Palokaj, A. (2008) Šest uvjeta Hrvatskoj za odlazak sa Balkana. Jutarnji list, 5. 3. 2008. www.jutarnji.hr/sest-uvjeta-hrvatskoj-za-odlazak-s-balkana/244921
Plišić, A. (2006) Jedinstvena bi trgovinska zona usporila Hrvatsku na putu u EU - intervju sa V. Škare-Ožbolt. Jutarnji list, 29. 1. 2006, www.jutarnji.hr/jedinstvena-bitrgovinska-zona-hrvatsku-usporila-na-putu-u-eu/14683
Plišić, A. (2006) Djeca političara preko veze lani radila na EXPO-u. Jutarnji list, 17. 3. 2006., www.jutarnji.hr/djeca-politicara-preko-veze-lani-radila-na-expo-u/23166
Remondino, E. (2002) Televizija ide u rat. Beograd: Clio
Savić, O., ur. (2003) Balkan kao metafora - između globalizacije i fragmentacije. Beograd: Beogradski krug
Taylor, P. (2007) EU at 50 admired more from afar than from within. Reuters.com, 13. 3. 2007. www.reuters.com/article/idUSL1249476120070313
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Trkanjec, Ž. (2006) Mimica - Hrvatska treba trgovati sa EU, a ne sa zemljama regije. Jutarnji list, 3. 2. 2006., www.jutarnji.hr/mimica-hrvatska-trebatrgovati-s-eu-om-a-ne-zemljama-regije/15736, Intervju sa Mr. N. Mimicom, predsednikom saborskog odbora za evropske integracije
Vurušić, V., Palokaj, A. (2010) Neće biti popuštanja Beogradu - Summit sa ili bez Srbije. Jutarnji list, 16. 3. 2010. www.jutarnji.hr/summit-u-brdu-kod-kranja-sa-ili-bezsrbije/637181
Whitney, C.R. (1992) Summit in Munich: Leaders in Munich warn rival forces in Bosnian strife. New York Times, 8. 4. 1992: A6, www.nytimes.com/1992/07/08/world/summit-in-munichwarn-leaders-in-munichwarn-rival-forces-in-bosnian-strife.html?pagewanted=all