Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Sociološki pregled
2010, vol. 44, br. 4, str. 541-566
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/11/2011
doi: 10.5937/socpreg1004541D
Obeležja geopolitičkog položaja Srbije i srpskih zemalja u kontekstu aktuelnih procesa balkanizacije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

Sažetak

U radu se nastoji pokazati kao su procesi balkanizacije delovali na kvalitet i obeležja geopolitičkog položaja Srbije i srpskih zemalja na prostoru Balkana. Takođe, analiziraju se geopolitičke doktrine i interesi stranih sila koje su presudno delovale na oblikovanje nacionalnih odnosa na Balkanskom poluostrvu i prostoru Srednje Evrope, kako u istorijskoj ravni posmatranja, tako i na planu aktuelnih događanja. Istražen je i uticaj regionalnih činilaca (susedne zemlje i regionalne sile) koje su svojim spoljnopolitičkim akcijama proizvodili posledice koje su uticale na kvalitet geopolitičke i geostrategijske pozicije Srbije i srpskih zemalja.

Ključne reči

Reference

*** (1998) Greater Albania: Concept and possible consequences. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Avijucki, V. (2009) Kontinentalne geopolitike svet u XXI veku. Beograd: Clio
Brdar, M.M. (2007) Srpska tranziciona ilijada - aporije demokratskog preobražaja Srbije u geopolitičkom kontekstu. Novi Sad: Stylos
Collon, M. (1998) Poker menteur, Les grandes puissances, la Yougoslavie et les prochaines guerres. Bruxelles: EPO
Despotović, L., Jevtović, Z. (2010) Geopolitika i mediji. Novi Sad: Kultura polisa
Drašković, S.M. (1990) Srpski narod i srpska politika. Beograd: Dosije
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike. Zrenjanin: Ekopres
Đukić, S. (2009) Vreme energije. Beograd: Službeni glasnik
Klajn, L. (2000) NATO aggression on the FR Yugoslavia 1999. Novi Sad: Association for legal theory and practice
Mitrović, R.Lj. (2008) Savremeni Balkan u ključu geopolitike. Beograd: Institut za političke studije
Nišić, S. (1999) Velike sile i Balkan. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Ramone, I. (1998) Geopolitika haosa. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Richter, W., Spoo, E. (2000) Die Wahrherit uber den NATO - Krieg gegen Jugoslawien. Schkeuditz: Schkeuditzer Buchverlag
Simić, J. (2009) U potrazi za novom misijom NATO i jugoslovenska kriza. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Stepić, M. (2001) U vrtlogu balkanizacije - političko-geografski položaj i fragmentiranost srpskih zemalja. Beograd: Službeni list SRJ
Šijaković, B. (2009) Kritika balkanističkog diskursa. Beograd: Službeni glasnik
Šušić, S.B. (2004) Geopolitički košmar Balkana. Beograd: VIZ
Tanasković, D. (2010) Neoosmanizam, povratak Turske na Balkan. Beograd: Službeni glasnik
Trud, A. (2007) Geopolitika Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Vudvord, S. (1997) Balkanska tragedija - haos i raspad posle hladnog rata. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, S. (2009) Etika zapadnih medija - antisrpska propaganda devedesetish godina 20 veka. Novi Sad: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
Žutić, N. (2008) Vatikan, Srbija i Jugoslavija. Beograd: SRS