Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 3, str. 109-117
Karakteristike osoba sa migrenom u grupi ispitanika opšte urbane populacije
aKliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd
bEvropski centar za obnovu i razvoj, Beograd

e-adresasrdjan.sretenovic@hotmail.com
Ključne reči: migrenozni poremećaji; urbana populacija; epidemiologija
Sažetak
Cilj. Cilj ovog rada bio je da prikaže sociodemografske i kliničke karakteristike osoba sa migrenom u populaciji urbanog stanovništva. Metode. Studijski podaci dobijeni su tokom epidemiološke ankete sprovedene na oko 2.000 ispitanika koji su imali od 16 do 82 godine, oba pola, a po prethodno standardizovanom anketnom upitniku. Sprovedena je terenska studija, sa ličnim intervjuisanjem, maja 2006. godine u Beogradu. Rezultati. Učestalost migrene u populaciji analiziranih ispitanika (772 muškarca, 1.228 žena) prema ukupnom uzorku bila je 11,05% (kod žena 12,95%, kod muškaraca 8,03%). Distribucija osoba sa migrenom u dobnim grupama bila je sledeća: < 20 godina 6,3%, 20-29 41,2%, 30-39 16,3%, 40-49 16,3%, 50-59% 12,7% i > 59 7,2%. Simptomi aure bili su prisutni kod 3,2% ispitanika. Faktori koji su najčešće provocirali napade migrene bili su: stres (kod 14,5% obolelih), meteorološke promene (10%), umor (6,3%) i menstruacioni ciklus (5,9%). Najčešći simptomi migrenskog ataka bili su: fotofobija (kod 14,9% obolelih) i mučnina u 11,8%. Većina obolelih od migrene imala je formalno obrazovanje: 54,3% višu školu / univerzitet, 43,4% srednju školu, a 2,3% osmogodišnje obrazovanje. Osobe s malim ukupnim mesečnim prihodima ređe su obolevale od migrene (4,5%) nego osobe koje više zarađuju (44,3%). Stres je bio najbitniji provokativni faktor, u poređenju kako sa nivoima prihoda, tako i sa stepenom edukacije. Zaključak. Na osnovu dobijenih rezultata, nisu utvrđene značajne razlike u vrednostima posmatranih parametara u poređenju sa sličnim studijama sprovedenim u Evropi i SAD. Bolje edukovano i bogatije stanovništvo češće boluje od migrene.
Reference
Bánk, J., Márton, S. (2000) Hungarian migraine epidemiology. Headache, 40(2): 164-9
Bigal, M.E., Liberman, J.N., Lipton, R.B. (2006) Age-dependent prevalence and clinical features of migraine. Neurology, 67(2): 246-51
Crombie, I.K., Croft, P.R., Linton, S.J., Leresche, L., Von, K.M., ur. (1999) Epidemiology of pain: A report of the task force on epidemiology. Washington, DC: IASP Press, 1st ed
Dent, W., Spiss, H., Helbok, R., Matuja, W., Scheunemann, S., Schmutzhard, E. (2004) Prevalence of migraine in a rural area in South Tanzania: a door-to-door survey. Cephalalgia, 24(11): 960-966
Fernández-de-Las-Peñas, C., Hernández-Barrera, V., Carrasco-Garrido, P., Alonso-Blanco, C., Palacios-Ceña, D., Jiménez-Sánchez, S., Jiménez-García, R. (2010) Population-based study of migraine in Spanish adults: relation to socio-demographic factors, lifestyle and co-morbidity with other conditions. journal of headache and pain, 11(2): 97-104
Headache Classification Committee of the International Headache Society (2004) The international classification of headache disorders. Cephalalgia, 24, (Suppl 1), 9-160, 2nd еd
Katsarava, Z., Dzagnidze, A., Kukava, M., Mirvelashvili, E., Djibuti, M., Janelidze, M., Jensen, R., Stovner, L.J., Steiner, T.J. (2009) Primary headache disorders in the Republic of Georgia: Prevalence and risk factors. Neurology, 73(21): 1796-1803
Linde, M., Gustavsson, A., Stovner, L.J., Steiner, T.J., Barré, J., Katsarava, Z., Lainez, J.M., Lampl, C., Lantéri-Minet, M., Rastenyte, D., de la Ruiz, T.E., Tassorelli, C., Andrée, C. (2012) The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. European journal of neurology, 19(5): 703-11
Lipton, R.B., Stewart, W.F., Diamond, S., Diamond, M.L., Reed, M. (2001) Prevalence and burden of migraine in the United States: Data from the American Migraine Study II. Headache, 41(7): 646-57
Lipton, R.B., Scher, A.I., Kolodner, K., Liberman, J., Steiner, T.J., Stewart, W.F. (2002) Migraine in the United States: epidemiology and patterns of health care use. Neurology, 58(6): 885-94
Matías-Guiu, J., Porta-Etessam, J., Mateos, V., Díaz-Insa, S., Lopez-Gil, A., Fernández, C. (2011) One-year prevalence of migraine in Spain: a nationwide population-based survey. Cephalalgia, 31(4): 463-70
Murray, C.J., Vos, T., Lozano, R. (2012) Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 380: 2197-2223
Rasmussen, B.K., Jensen, R., Schroll, M., Olesen, J. (1991) Epidemiology of headache in a general population--a prevalence study. Journal of clinical epidemiology, 44(11): 1147-57
Rasmussen, B. (1995) Epidemiology of headache. Cephalalgia, 15(1): 44-67
Silberstein, S.D., Lipton, R.B., Dalessio, D.J. (2001) Wolffs headache and other head pain. Oxford: University Press
Silberstein, S.D. (2004) Migraine. Lancet, 363(9406): 381-391
Steiner, T.J., Birbeck, G.L., Jensen, R., Katsarava, Z., Martelletti, P., Stovner, L.J. (2010) Lifting the burden: the first 7 years. journal of headache and pain, 11(6): 451-5
Steiner, T.J., Stovner, L.J., Birbeck, G.L. (2013) Migraine: the seventh disabler. journal of headache and pain, 14(1): 1
Stewart, W.F., Shechter, A., Lipton, R.B. (1994) Migraine heterogeneity. Disability, pain intensity, and attack frequency and duration. Neurology, 44(Suppl 4): S24-S39
Stewart, W.F., Lipton, R.B., Liberman, J. (1996) Variation in migraine prevalence by race. Neurology, 47(1): 52-9
Stewart, W.F., Lipton, R.B., Celentano, D.D., Reed, M.L. (1992) Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. JAMA, 267(1): 64-9
Stewart, W.F., Simon, D., Shechter, A., Lipton, R.B. (1995) Population variation in migraine prevalencre: a metaanalysis. J Clin Epidemiol, 48: 269-280
Stovener, L.J., Hagen, K., Jensen, R., i dr. (2007) The global burden of headache: A documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia, 27(3): 193
Stovner, L.J., Andree, C. (2010) Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. journal of headache and pain, 11(4): 289-99
Victor, T.W., Hu, X., Campbell, J.C., Buse, D.C., Lipton, R.B. (2010) Migraine prevalence by age and sex in the United States: a life-span study. Cephalalgia, 30(9): 1065-72
World Health Organization (2001) The world health report: Mental health: New understanding, new hope. Geneva
Zivadinov, R., Willheim, K., Jurjevic, A., Sepic-Grahovac, D., Bucuk, M., Zorzon, M. (2001) Prevalence of migraine in Croatia: a population-based survey. Headache, 41(8): 805-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/mckg47-3701
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2013.

Povezani članci