Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Medicinski časopis
2015, vol. 49, br. 4, str. 110-113
jezik rada: bosanski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/mckg49-10612


Učestalost pojedinih patoloških procesa - fokalnih dentalnih infekcija kod oboljelih od alopecije areate
aEvropski univerzitet, Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina
bMedicinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina + Zavod za stomatologiju, Kragujevac
cMedicinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresa: direktorzstomkg@mts.rs

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita učestalost pojedinih patoloških procesa na zubima kod pacijenata oboljelih od alopecije areate. lstraživanje je obavljeno u zdravstveno-estetskom centru 'Dermato-dentomedik' iz Brčkog i na Klinici za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. lspitivanjem je bilo obuhvaćeno 75 pacijenta podijeljenih u tri grupe. U prvoj grupi su bili pacijenti oboljeli od alopecije areate koji su liječeni samo hirurški, u drugoj pacijenti oboljeli od alopecije areate koji su liječeni hirurški i lokalnom dermatološkom terapijom, a u trećoj grupi bili pacijenti oboljeli od alopecije areate koji su liječeni samo dermatološkom terapijom. U prvoj grupi bolesnika (n = 20), koji su liječeni samo odstranjenjem fokusa, najzastupljeniji patološki proces bile su hronična periapikalna lezija i ciste (30%). U drugoj grupi bolesnika (n = 27), koji su liječeni odstranjenjem fokusa i lokalnom dermatološkom terapijom, najzastupljenija je bila parodontopatija sa 29,6%. U trećoj grupi bolesnika (n = 26), koji su liječeni samo lokalnom dermatološkom terapijom, najzastupljeniji patološki proces bile su hronična periapikalna lezija (38,5%), ciste (26,9%) i parodontopatija (19,2%). Naša studija je prikazala učestalost pojedinih patoloških dontogenih fokusa kod alopecije areate i značaj zajedničkog multidisciplinarnog pristupa liječenju kojim se može postići najveći uspjeh u njenom tretmanu.

Ključne reči

Reference

Adeyemo, W.L. (2006) Do pathologies associated with impacted lower third molars justify prophylactic removal? A critical review of the literature. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology, 102(4): 448
Debelian, G.J., Olsen, I., Tronstad, L. (1994) Systemic diseases caused by oral microorganisms. Endodontics & dental traumatology, 10(2): 57-65
Dinkova, A., Kirova, D., Gavasova, G., Drangov, M., Gospodinov, D.L. (2014) Case of alopecia areata originated from dental focus. Journal of IMAB - Annual Proceeding, 20(5): 669-673
Douglass, A.B., Douglass, J.M. (2003) Common dental emergencies. American family physician, 67(3): 511-6
Messenger, A.G., McKillop, J., Farrant, P., McDonagh, A.J., Sladden, M. (2012) British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of alopecia areata 2012. British Journal of Dermatology, 166(5): 916-926
Montoya, G.J.A., Soriano, C.A., Prat, J.J. (2002) Alopecia areata of dental orgin. Med Oral, 7: 303-8
Petrović, V., Čolić, S. (2001) Periapikalne lezije. Beograd: Velarta
Premkumar, S., Vidya, K., Patil, S.G. (2013) Pressure-induced Alopecia from Orthodontic Headgear. Journal of Contemporary Dental Practice, 14: 954-956
Samuel, A., Muthu, M., Gurunathan, D., Sharma, A. (2012) Alopecia areata of dental origin in a child. Indian Journal of Dental Research, 23(5): 665
Somma, F., Castagnola, R., Bollino, D., Marigo, L. (2011) Oral inflammatory process and general health. Part 2: How does the periapical inflammatory process compromise general health?. European review for medical and pharmacological sciences, 15(1): 35-51
Tietmann, C., Bissada, N.F. (2006) Aggressive periodontitis in a patient with chronic cutaneous lupus erythematosus: a case report. Quintessence international, 37(5): 401-8
Topić, B., ur. (2001) Oralna medicina. Sarajevo: Stomatološki fakultet
Trieger, N. (2003) The surgical treatment of periodontal infections. Oral and maxillofacial surgery clinics of North America, 15(1): 123-8
Zonunsanga, Z. (2015) Alopecia areata: medical treatments. Our Dermatology Online, 6(1): 86-91