Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Medicinski časopis
2017, vol. 51, br. 1, str. 22-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/mckg51-14376


Ekstraintestinalne manifestacije na oku kod pacijenata sa inflamacijskim bolestima creva
Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

e-adresa: jelena.zy@gmail.com

Sažetak

Ekstraintestinalne manifestacije Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa uočene su kod skoro polovine obolelih. Treba ih razlikovati od sekundarnih oboljenja i komplikacija. Najčešće zahvaćeni organi jesu zglobovi, koža, oči, ređe jetra, žučni putevi, urogenitalni i hematopoezni sistem. Manifestacije na oku su, iako retke, značajan vid morbiditeta, sa mogućim slepilom kao ishodom. Prevalencija je veća kod žena i kada su bolesti creva dijagnostikovane u ranijoj životnoj dobi, a manja je kod dece. Uzimajući u obzir veliki uticaj na kvalitet života, neretko i više od gastrointestinalnih simptoma, cilj rada je da ukaže na učestalost i važnost prepoznavanja, razmotri klinički i dijagnostički pristup pojedinim oftalmološkim entitetima. Simptomatologija promena na oku, najčešće iritisa, episkleritisa i skleritisa nije specifična, te je samim tim i klinička evaluacija potencijalno potcenjena kako iz ugla pacijenta, tako i iz ugla lekara. Oftalmološki pregled bi trebalo da bude učestalija procedura i sastavni deo nege pacijenata sa inflamacijskim bolestima creva. Neophodno je biti dobro upoznat sa mogućim simptomima na oku, jer u pojedinim slučajevima oni prethode inflamacijskim bolestima creva. Lečenje i adekvatna kontrola osnovne sistemske bolesti u najvećoj meri doprinose kontroli bolesti oka.

Ključne reči

inflamacijske bolesti creva; uveitis; skleritis

Reference

Agrawal, D., Rukkannagari, S., Kethu, S. (2007) Pathogenesis and clinical approach to extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Minerva Gastroenterol Dietol, 53: 233-48
Bucolo, C., Marrazzo, G., Platania, C.B.M., Romano, G.L., Drago, F., Salomone, S. (2014) Effects of topical indomethacin, bromfenac and nepafenac on lipopolysaccharide-induced ocular inflammation. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 66(7): 954-960
Janssen, C.E.I., Rose, C.D., De, H.G., Martin, T.M., Bader, M.B., Cimaz, R., Harjacek, M., Quartier, P., Ten, C.R., Thomee, C., Desmet, V.J., Fischer, A., Roskams, T., Wouters, C. (2012) Morphologic and immunohistochemical characterization of granulomas in the nucleotide oligomerization domain 2-related disorders Blau syndrome and Crohn disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 129(4): 1076-1084
Kanski, J.J. (2004) Klinička ofratlmologija. Beograd: Data status, Peto izdanje
Kujundzić, M. (2013) The role of biologic therapy in the treatment of extraintestinal manifestations and complications of inflammatory bowel disease. Acta Med Croatica, 67: 195-201
McClelland, C., Zaveri, M., Walsh, R., Fleisher, J., Galetta, S. (2012) Optic Perineuritis as the Presenting Feature of Crohn Disease. Journal of Neuro-Ophthalmology, 32(4): 345-347
Orchard, T.R., Chua, C.N., Ahmad, T., Cheng, H., Welsh, K.I., Jewell, D.P. (2002) Uveitis and erythema nodosum in inflammatory bowel disease: Clinical features and the role of HLA genes. Gastroenterology, 123(3): 714-8
Rich, R.R., Fleisher, T.A., Shearer, W.T., at al. (2008) Clinical immunology: Principles and practice. Philadelphia, PA: Elsevier, 3rd ed. 1086-88
Rogler, G., Schölmerich, J. (2004) Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Med Klin (Munich), 99: 123-30
Sousa, P., Martins, D., Pinho, J., Araújo, R., Cancela, E., Castanheira, A., Ministro, P., et al. (2016) Extraintestinal manifestations are a prognostic factor in patients with inflammatory bowel disease. u: Poster presentations: Clinical: Diagnosis & outcome, Portugal: Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Gastroenterology; 209
Stanojevic-Paović, A., Milenković, A., Konitić, Đ., Cvetković, D., Hentonova-Senćanić, P., Paović, J. (2008) Fiziologija oka. Beograd: Medicinski fakultet
Stanojević-Paović, A. (2008) Uveitisi. Beograd: Medicinski fakultet
Thomas, A.S., Lin, P. (2016) Ocular manifestations of inflammatory bowel disease. Current Opinion in Ophthalmology, 27(6): 552-560
Vavricka, S.R., Scharl, M., Gubler, M., Rogler, G. (2014) Biologics for extraintestinal manifestations of IBD. Current drug targets, 15(11): 1064-73
Williams, C.P.R., Browning, A.C., Sleep, T.J., Webber, S.K., McGill, J.I. (2005) A randomised, double-blind trial of topical ketorolac vs artificial tears for the treatment of episcleritis. Eye (London, England), 19(7): 739-42