Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Medicinski časopis
2017, vol. 51, br. 3, str. 85-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/mckg51-15082


Stavovi i navike adolescentske populacije opštine Žitište
aDom zdravlja Žitište
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: zoranka.vlatkovic@gmail.com

Sažetak

Adolescencija u savremenim koncepcijama razvoja ličnosti se shvata kao specifična faza u razvoju, praćena izrazito burnim psihičkim, emocionalnim i moralnim krizama, previranjima i lutanjima. U adolescentskom periodu veliki broj mladih počinje i sa upotrebom alkohola, psihoaktivnih supstanci, sve izraženijom fizičkom neaktivnoću. Razlozi su najčešće želja za dokazivanjem, radoznalošću za novo i nepoznato, sedalni način života (posledica preterane upotrebe računara, telefona). Cilj rada je bio utvrditi stavove i informisanost adolescenata o upotrebi psihoaktivnih supstanci, alkohola, kao i utvrditi načine na koji mladi koriste svoje slobodno vrijeme I bavljenje sportom. Istraživanje je sprovedeno marta 2017. godine u osnovnim školama opštine Žitište. Istraživanjem je obuhvaćeno 220 ispitanika (13, 14 i 15. godina), oba pola i različite starosne dobi. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, anonimnog karaktera.

Ključne reči

Reference

Kocijančić, R. (2002) Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nastanić, P., Đukić-Dejanović, S. (2015) Bolesti zavisnosti - savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
o`Loughlin K., Althonff, R.R., Hudziak, J.J. (2017) Health promoction and prevention in child and adolescent mental health. u: Rey J.M. [ur.] IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health, Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 1-25
Qidwai, W., Ishaque, S., Shah, S., Rahim, M. (2010) Adolescent Lifestyle and Behaviour: A Survey from a Developing Country. PLoS One, 5(9): e12914
Službeni glasnik (2014) Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2013) Findings. Rockville: HHS Publication, NSDUH Series H-46, No. (SMA) 13-4795
Tudor-Locke, C., Craig, C.L., Beets, M.W., Belton, S., Cardon, G.M., Duncan, S., Hatano, Y., Lubans, D.R., Olds, T.S., Raustorp, A., Rowe, D.A., Spence, J.C., Tanaka, S., Blair, S.N. (2011) How many steps/day are enough? for children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1): 78
U.S. Department of Health and Human Services (2008) Physical activity guidelines for Americans: Be active, healthy, and happy!. Washington
U.S. Department of Health and Human Services-Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2010) Summary of the 2009 National Survey on Drug Use and Health. J Pain Palliat Care Pharmacother, Public Health Service, 24: 434-8