Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 4, str. 75-88
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/01/2018
doi: 10.5937/ekonomika1704075S
Socijalno preduzetništvo podržano kreativnom ekonomijom
aHigh School Applied Profesional studies, Vranje
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: mihajlovicp@ptt.rs, nikolic2206@gmail.com

Sažetak

Socijalno preduzetništvo je multidimenzionalna i dinamična struktura koja se kreće između javnog i privatnog sektora i volonterstva. Jedan od najvećih problema u kojima se danas suočavaju sve zemlje sveta je smanjenje zaposlenosti, u prvom redu mladih i socijalno ranjivih kategorija. Sa istim problemom - suočavaju se i zemlje Zapadnog Balkana, među njima i Srbija. Visoka stopa nezaposlenosti socijalno ranjivih kao i mladih ljudi rezultira negativnim implikacijama, jer se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla. Nezaposlenost je važan indikator koji ima i društvene i ekonomske dimenzije. Sa ekonomske perspektive, nezaposlenost se može posmatrati kao iskorištavanje kapaciteta radne snage. Socijalno preduzetništvo pomaže u stvaranju novih radnih mesta, razvijanju novih veština, mogućnosti nezaposlenih i ugroženih ljudi da učestvuju u društvu i ekonomiji. Glavni cilj ovog rada je da ukaže na činjenicu da socijalno preduzetništvo predstavlja priliku da bi se podstakao razvoj lokalne zajednice i nacionalne ekonomije. Poseban akcenat u radu je razvoju socijalnog preduzetništva mladih, jer efikasna strategija za pripremu mladih ljudi podrazumeva da ne budu samo obrazovani, već i visoko obrazovani sa liderskim veštinama koje mogu podići na preduzetnički nivo i time će u budućnosti biti aktivni kreatori ekonomije.U radu se posebno naglašava potencijal i doprinos nove - kreativne ekonomije u razvoju socijalnog preduzetništva.

Ključne reči

Reference

Bornstein, D. (2007) How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New ideas. Oxford University Press
Draker, P. (1996) Inovacije i preduzetništvo, praksa i principi. Beograd: PS Grmeč, str 43
Gregory, D., Emerson, J. (2012) Peter Economy, Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneurs. John Willey& Sons
Hisrič, R., Piters, M., Šefed, D. (2012) Pretpriemaštvo. Skopje: ARS Lamina
Leadbeater, C. (2001) The Rise of the Social Entrepreneur. London: Demos
Nicholls, A. (2006) Social Entrepreneurship, New Models of Sustainable Social Change. Oxford University Press