Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2016, vol. 70, br. 1, str. 23-33
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/06/2016
doi: 10.5937/fizkul1601023V
Creative Commons License 4.0
Građanska gimnastička društva i sport u Kraljevini Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vladan.vukasinovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj studije bio je da se na osnovu pregleda odgovarajućih monografskih i serijskih publikacija omogući uvid i sistematizacija podataka relevantnih za pojavu sporta u Kraljevini Srbiji. Osnovna pretpostavka zasnivala se na očekivanjima da će se ustanoviti neposredna povezanost gimnastičkog i sokolskog sistema vežbanja sa sportom koji se rađao. U istraživanju je primenjen istorijski metod. Rezultati u radu ukazuju na značajnu ulogu građanskih gimnastičkih društava - sokolskih ('Soko') i viteških ('Dušan Silni') u pojavi, polularizaciji i razvoju modernog sporta krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji. Sva ova društva, bez obzira na ime, u nameri da održe svoje i privuku novo članstvo, predviđala su svojim uredbama i statutima, pored gimnastike koja je bila okosnica programa telesnog vežbanja, prihvatanje i uvođenje drugih sportskih aktivnosti i osnivanje klubova. Novoosnovana 'gimnastička' - 'sportska odeljenja' u borenju, streljaštvu, klizanju, jahanju, plivanju, veslanju, velosipedu, loptanju, razvijala su se i prerastala u sportske klubove. Njihovim izdvajanjem iz matičnih gimnastičkih društava omogućen je brži razvoj pojedinačnih sportskih grana, koje se smatraju prvim modernim sportovima u Srbiji.

Ključne reči

sport; istorijat; sportski klubovi; građanska gimnastička društva; Sokolska i viteška društva; Kraljevina Srbija

Reference

Brozović, A. (1935) Srpsko sokolstvo. u: Brozović A. [ur.] Sokolski zbornik za 1934-1935, Beograd: Sokolski savez Kraljevine Jugoslavije, 209-216
Cvetković, D. (2007) Sokoli i sokolski sletovi. Beograd
Đorđević, P. (1996) Sto godina srpskog fudbala - Prva fudbalska utakmica odigrana u Beogradu 19. maja 1896. u: Jocković N. [ur.] Sto godina fudbala u Srbiji (1896-1996), Beograd: Fudbalski savez Srbije
Flander, M., ur. (1975) Enciklopedija fizičke kulture. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod
Gavrilović, D. (2011) Velikan srpskoga sporta pukovnik Dragomir Nikolajević. Beograd: SIA
Ilić, S., Mijatović, S. (1994) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije. Beograd: Fakultet fizičke kulture, III deo
Ilić, S., Mijatović, S. (2006) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije. Beograd: Fakultet fizičke kulture, III deo
Jovanović, B. (1957) Povodom stogodišnjice organizovanog fizičkog vaspitanja u Srbiji. Fizička kultura, 7-8: 326-332
Kragujević, G. (1994) Sokolski gimnastički sistem kao osnova školskog fizičkog vaspitanja u Kraljevini Jugoslaviji, 1919-1941. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Kurelić, N. (1952) Neki podaci o razvoju naše atletike do Prvog svetskog rata. Fizička kultura, 1-2: 41-50
Matić, M. (1975) Rodonačelnik pokreta fizičke kulture u Srbiji - Steva Todorović. Fizička kultura, 12-15; 2
Milosavljević, A. (1940) Proslava pedesetogodišnjice od osnivanja Dunavskog kola jahača 'Knez Mihailo'. Vitez, 514, jubilarno izdanje, 9-38
Petrović, V.J. (1981) Srpski olimpijski klub (1910-1980). Fizička kultura, 75-76; 1
Petrović, V.J. (1983) Fizička kultura do 1941. god. u: Maletić M. [ur.] Socijalistička Republika Srbija, Beograd, II tom (429-454), Književne novine
Popović, A. (1912) Proglas - O sportu i o gimnastici. Srpska viteška biblioteka, 1. sveska. 1-20
Rašić, V. (1909) Skupštine Beogradskog gimnastičkog društva Soko. Srpski vitez, 11-13.131-133
Spernjak, B. (1931) Povest gimnastike i sokolstva, drugo prerađeno i prošireno izdanje. u: Novo doba u Vukovaru, Vinkovci, drugo prerađeno i prošireno izdanje
Stojaković, V. (1996) Mali velikan sa Careve ćuprije - BASK od 1903. godine ponos beogradskog i srpskog fudbala. u: Jocković N. [ur.] Sto godina fudbala u Srbiji (1896-1996), Beograd: Fudbalski savez Srbije, 75-82
Trujić, N. (1976) Fizička kultura u školama Srbije u devetnaestom veku. Beograd: Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture Srbije
Vukašinović, V. (2013) Sokolstvo u Smederevu - 101 godina sokolstva i 128 godina gimnastike (1885-2013). Smederevo: SIA
Vukašinović, V., Mijatović, S., Veličković, S., Šiljak, V. (2015) Prilog proučavanju osnivanja društava za gimnastiku i borenje u Kraljevini Srbiji. Fizička kultura, vol. 69, br. 1, str. 44-50