Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 55, br. 73, str. 137-151
Upravna delatnost policije i značaj reforme državne uprave u Republici Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresazjovanovic@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: državna uprava; policija; borba protiv kriminaliteta; modernizacija policije; reorganizacija policije
Sažetak
Policija predstavlja jedan od najstarijih modaliteta upravne delatnosti, a istovremeno i jedno od najznačanijih upravnih područja. Nekadaje policija obuhvatala celokupno područje unutrašnje uprave, a danas se tim izrazom obuhvata samo jedno od područja državne uprave u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na bezbednost države i njenih građana. Kada se govori o reformi državne (javne) uprave, nezaobilazan i danas aktuelan segment reforme svakako predstavlja i reforma policije. Namera je autora da ukaže na buduće prioritete u reformi ovog značajnog područja državne uprave čiji bi pozitivni efekti doprineli efikasnijoj borbi protiv kriminaliteta. Prioritetiu reformi policije bi trebalo da budu modernizacija, reorganizacija i približavanje policije građanima kako bi se odgovorilo svim izazovima i potrebama savremenog društva. Policija mora da bude u službi građana i da štiti njihovu bezbednost, da brzo, pravovremeno i efikasno reaguje na sve izazove. Da bi postigla taj cilj,u narednom periodu je neophodno raditi na poboljšanju materijalno-tehničke opremljenosti, kao i edukaciji i daljem profesionalnom usavršavanju policijskih službenika.
Reference
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, Br. 101
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, Br. 6
*** (2014/2015) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 44. 2014, 14. 2015
*** Strategija razvoja MUP RS 2011-2016. http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/strategije.h
*** Strategija rada policije u zajednici. http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/strategije.h
*** Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima. http://www.sigurnakuca.net/upload/documents/PlaviTekst.pdf
*** Upustvo o postupanju prema dovedenim i zadržanim licima. http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Uputstvo-o-postupanju-prema-dovedenim-i-zadrzanim-licima.pdf
*** (2014) Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, Br. 9
Đorđević, S. (2009) Stokholmski program kao početni model za strategiju reforme policije u Srbiji. u: Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, Beograd, br. 1, 11-18
Jugović, S. (2013) Upravna funkcija policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Kavran, D.Đ. (2004) Evropski upravni prostor, reforma i obrazovanje državne uprave. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 1059-1075
Lilić, S. (2008) Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije - zbornik radova. Beograd: Pravni fakultet
Marković, Ž. (2009) Kontrola policije u Srbiji. u: Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, Beograd, br. 1, 4-9
Miletić, S., Jugović, S. (2012) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Miletić, S. (2004) Pojmovnik policijskog prava. Beograd
Nikač, Ž. (2013) Policija u zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1669-1688
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1673137J
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka