Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2014, br. 24, str. 169-175
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint24-5404


Merenje gustine korišćenjem uređaja oscilatornog tipa
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: peic.emil@gmail.com

Sažetak

Gustina tečnosti se može odrediti korišćenjem različitih mernih uređaja. U novije vreme se pojavljuje širok spektar uređaja koji koriste oscilacije [1] za merenje gustine. Njihova primena omogućuje sofisticiranu analizu tečnosti u biotehnologiji, farmaciji, saturacionim procesima, koncentrisanju ili postupku kristalizacije. Jedinstvena konstrukcija omogućuje temperaturnu kompenzaciju i dobijaju se korektna merenja u različitim mernim procesima. U okviru rada će se opisati matematički model kao i potencijalna nesigurnost pri kalibraciji pomenutih uređaja.

Ključne reči

merenje gustine; oscilatorni pretvarač

Reference

*** (1995) Guide to the Expression of uncertainty in Measurement, BIMP. Geneve: International Organization for Standardization
Izumo, N. (2006) Physical Quantity Measured by a Vibration Viscometer. The JCSS Standardization of Viscosity , R&D Division, A&D Co
Stabinger, H. (1994) Density Measurement using modern oscillating transducers. Sheffield: South Yorskhire Trading Standards Unit