Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 1, str. 82-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1501082L


Razvijenost veštine crtanja kod dece predškolskog uzrasta
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: elazarevic@ipi.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Sažetak

U naučnoj literaturi, interesovanja sa teorijskog i istraživačkog aspekta za dečji crtež postoje dugo. Proučavanje dečjeg crteža omogućilo je stvaranje određenih teorija, a istraživački nalazi pružili su obilje informacija o različitim aspektima dečjeg razvoja. U radu je izložen deo rezultata prve faze longitudinalnog istraživanja o razvoju dečje pismenosti. Cilj istraživanja bio je da se ispita razvijenost veštine crtanja dece predškolskog uzrasta. Razvijenost veštine crtanja ispitivana je 13. suptestom Crtanje AKADIA testa razvojnih sposobnosti. Uzorak su činila deca predškolskog uzrasta. Rezultati ukazuju na to da, iako rezultati većine ispitanika na primenjenom suptestu ukazuju na prosečno i iznad prosečno postignuće za jednu ili dve standardne devijacije, nije zanemarljiv broj ispitanika koji su ostvarili postignuće ispod proseka populacije za jednu ili dve standardne devijacije. Ovakav nalaz upućuje na postojanje smetnji u nekim od bazičnih sposobnosti koje podržavaju veštinu crtanja kod ovih ispitanika. Takođe, implicira i neophodnost utvrđivanja tipa i vrste greške na svakom crtežu ponaosob i predstavlja jasnu indikaciju da je ove ispitanike potrebno uključiti na stimulaciju u oblastima u kojima su smetnje uočene. Nalazi ovog istraživanja će nam u perspektivi omogućiti da sagledamo uticaj kvaliteta razvijenosti ove veštine na uspeh u početnom pisanju.

Ključne reči

veštinja crtanja; razvijenost crteža; deca predškolskog uzrasta