Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 1, str. 105-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/inovacije1501105P


Značaj interakcije dete, nastavnik i likovno delo
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

U radu analiziramo ulogu nastavnika i okruženja u razvoju sposobnosti deteta da razume i uvažava likovno delo, da stiče nova znanja i veštine pomoću likovnog dela itd. Takođe, ispitujemo značaj interakcije između deteta, nastavnika i dela vizuelnih umetnosti, dok dete prima i upoznaje umetnost kao deo kulturnog nasleđa, identiteta i tradicije prethodnih generacija. Cilj nam je da saznamo da li adekvatnim vođenjem, koje se zasniva na prirodnim sposobnostima deteta da opaža, stvara i razume likovno delo, nastavnik može da nauči dete kako i zašto ljudi stvaraju umetnička dela i koliki je značaj umetnosti u svakodnevnom životu. Analiza domaće i strane literature ukazuje na neophodnost da nastavnici budu dovoljno stručno osposobljeni za poučavanje u ovom kontekstu, da posebnu pažnju posvete izboru likovnih dela, kao i da omoguće razvojno podsticajnu sredinu kako bi dete steklo nova znanja i veštine uz aktivnu ulogu u sopstvenom razvoju.

Ključne reči

Reference

Bašo, M. (1990) Vetar sa Fudžijame. Banja Luka: Glas
Baucal, A.D. (2003) Konstrukcija i ko-konstrukcija u zoni narednog razvoja - da li i Pijaže i Vigotski mogu biti u pravu?. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 517-542
Colbert, C. (1995) Developmentally appropriate practice in early art education. u: Thompson C. [ur.] The visual arts and early childhood learning, Reston, VA: The National Art Ed. Assn, 35-39
Donaldson, M. (1982) Um deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gardner, H. (1982) Art, mind and brain: A cognitive approach to creativity. New York: Basic Books, INC Publishers
Helm, H.J., Katz, L. (2001) Young investigators: The project approach in the early years. New York: Teachers College Press
Hurwitz, A., Madeja, S.S., ur. (1977) The joyous vision: A source book for elementary art application. Englewood Cliffs-London, itd
Hurwitz, A., Day, M. (2007) Children and their art: Methods for the elementary school. Wadsworth: Thomson, Eighth Edition
Kindler, A. (1995) Significance of adult input in early childhood artistic development. u: Thompson C. [ur.] The visual arts and early childhood learning, Reston, VA: The National Art Ed. Assn, 10-14
Kostelnik, M.J., Whiren, A.P., Soderman, A.K., Stein, L.C., Gregory, K. (2002) Guiding children's social development: Theory to practice. Albany, NY: Delmar, Fourth Edition
Pavlović, M.M. (2014) Pozitivni efekti učenja pomoću likovnog dela. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 4, str. 55-62
Rogoff, B. (1990) Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University press
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vigotski, L.S. (2005) Dečja mašta i stvaralaštvo - psihološki ogled. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1990) Učenje i razvoj u predškolskom uzrastu. u: Mirić J. [ur.] Kognitivni razvoj deteta - zbornik radova iz razvojne psihologije, Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije, 47-55
Wilson, B., Wilson, M. (1977) An Iconoclastic View of the Imagery Sources in the Drawings of Young People. Art Education, 30(1): 4