Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Strukturalno kooperativno učenje kao sredstvo unapređenja prosečnih postignuća učenika prilikom učenja razlomaka iz matematike
aUniversité de Genève, Switzerland
bUniversité Clermont Auvergne, France
cUniversité de Genève & Université de Lausanne, Switzerland
dUniversité Clermont Auvergne & Institut Universitaire de France, France

e-adresaceline.buchs@unige.ch
Ključne reči: kooperativno učenje; struktura; učenje razlomaka; učenici prosečnog postignuća; matematika
Sažetak
U osnovnoj školi učenje razlomaka je najvažnija oblast u nastavi matematike. Usavršavanje osnovnih procedura koje se tiču razlomaka predstavlja teškoću za mnoge učenike. Cilj ovog istraživanja je da se predstavi strukturalno kooperativno učenje kao sredstvo koje može da unapredi učenje učenika, a ovo se posebno odnosi na prosečne đake. U prethodnom istraživanju utvrđeno je da heterogene grupe (u kojima su učenici koji postižu mali, prosečan i veliki uspeh) mogu da budu štetne za učenike koji imaju prosečna postignuća, jer su oni isključeni iz odnosa nastavnika i učenika koji imaju loša ili dobra postignuća. Ovo istraživanje predlaže da se strukturiše interakcija radi poboljšanja postignuća prosečnih učenika u heterogenim grupama. Prilikom ovog istraživanja, sto osam učenika petog razreda radilo je zajedno u heterogenim trijadama koje su sačinjene prema rezultatima na inicijalnom testu (jedan učenik sa niskim nivoom postignuća, jedan sa srednjim i jedan sa visokim). Trijade su nasumično bile izložene niskostrukturisanim i visokostrukturisanim uslovima kooperativnog učenja. U svim trijadama učenicima je bilo naloženo da rade zajedno, vodeći računa o svom učenju i učenju svojih partnera. Matematički zadatak je uključio tri veštine: 1) razumevanje razlomačkog rezonovanja (sabiranje celog broja i razlomka, sabiranje razlomaka, pisanje razlomaka); 2) shvatanje ekvivalencije pisanja razlike; i 3) sposobnost korišćenja adekvatnog vokabulara. Da bi se radilo na poimanju razlomaka, predložili smo tipične vežbe koje se koriste u nacionalnom kurikulumu. Trijade su morale da izraze dužinu jednog segmenta, koristeći tri lenjira sa različitim podjedinicama i poštujući tri matematičke veštine koje se odnose na razlomke. Standardno merenje je bilo zagarantovano različitim podjedinicama pod imenom 'tri lenjira'. Učenici su morali da napišu dužinu segmenta koristeći što je moguće više izraza, uz adekvatan rečnik. Takođe, morali su i da provere da li su svi izrazi bili ekvivalentni. Od njih se zahtevalo da koriste lenjire da bi izmerili segment. Tri socijalne odgovornosti su takođe obuhvaćene: proveravanje da li su svi razumeli, potvrđivanje da se svi slažu oko zajedničkog odgovora i obaveštavanje o zajedničkom odgovoru. Učenici su izveštavali o zajedničkom odgovoru na grupnom listu (pozitivan cilj i nezavisnost). Bili su zamoljeni dapodstaknu jedni druge i da objasne rezonovanje (konstruktivna interakcija). Takođe, bilo im je rečeno da će raditi individualni test posle rada u grupi (individualna odgovornost). Ova koopertivna uputstva su data u oba slučaja. U uslovima niske strukturisanosti materijal je podeljen svim učenicima (to jest svaki učenik je imao tri različita lenjira). Učenici su morali da primene tri matematičke veštine (objašnjavanje rezonovanja, proveravanje ekvivalentnosti izraza i korišćenje adekvatnog rečnika). Morali su da prodiskutuju o odgovorima u trijadama koristeći sve veštine i lenjire; morali su da budu sigurni da su svi razumeli i da onda saopšte zajedničke odgovore. Organizovali su rad u grupi kako god su želeli. Polazi se od premise da učenici koji imaju prosečna postignuća mogu da budu manje aktivni u heterogenoj grupi i da preuzimanje aktivne uloge prilikom objašnjavanja predstavlja glavni element u matematici i veoma veliki strukturalno-kooperativni uslov za učenje koji ima za cilj da svi učenici u timu budu uključeni u matematičke diskusije i grupne odluke. Uz to, uveli smo distribuciju materijala, komplementarnu ekspertizu i menjanje odgovornih učenika tokom vežbe. U uslovima visoke strukturisanosti, materijali su bili podeljeni među učenicima u svakoj trijadi (to jest jedan lenjir po osobi) i svako bi postao ekspert za taj lenjir pre nego što objasni stečene veštine vršnjacima u određenim trijadama. Posebno smo napravili listu odgovornosti koje su se bazirale na ciljnim matematičkim veštinama i ciljnim socijalnim odgovornostima i predložili im da učenici naizmenično vrše dužnosti tokom vežbe. Ova procedura je predložena da bi se ojačala individualna odgovornost i pozitivna međuzavisnost. Posle vežbe u trijadama procenjivano je individualno razumevanje i onda su učenici raspravljali o individualnim završnim zadacima sa razlomcima. Opservacijom suobuhvaćeni učenici (to jest nivo 1) koji su bili u trijadama (to jest nivo 2) i oni koji su bili u učionicama (to jest nivo 3). Rezultati su pokazali da visoko strukturisano kooperativno učenje daje primat razumevanju zadatog zadatka, naročito za učenike prosečnih sposobnosti. Štaviše, učenici na svim nivoima su napredovali od inicijalnog testa do završnog testa. Zapravo, učenici sa malim i velikim postignućima su podjednako napredovali kod oba uslova, dok su prosečni napredovali više kod visoko strukturisanih uslova. Kada se uzmu zajedno, ovi rezultati potvrđuju da više strukturisani (u odnosu na manje) bivaju efektniji za prosečne učenike nego za one koji postižu gore ili bolje rezultate od prosečnih, i koji mogu da imaju koristi od saradnje bez obzira na strukturni nivo. Još jedna važna činjenica dobijena ovom studijom je da nivo strukture nema efekta na razumevanje ili na napredovanje učenika sa malim i velikim postignućima. Ovi nalazi govore da struktura koja podrazumeva da svi učenici budu socijalno i kognitivno uključeni tokom grupnog rada predstavlja krucijalnu komponentu koja omogućava učenicima prosečnih postignuća da imaju koristi od saradnje. Naša studija predlaže pedagoški kooperativni metod učenja koji može da se koristi u učionici da bi se poboljšala organizacija socijalne interakcije u heterogenim grupama i da bi se podržalo razumevanje i učenje svih učenika koji učestvuju u grupama. PR This work was supported by the Swiss National Science Foundation under Grant CRSII1_14172 and the French University Institute and the Region Auvergne.
Reference
Abrami, P.C., Chambers, B., Poulsen, C., de Simone, C., d`Apollonia S., Howden, J. (1995) Classroom connections: Understanding and using cooperative learning. Toronto: Harcourt, Brace and Jovanovich
Abrami, P.C., Poulsen, C., Chambers, B. (2004) Teacher motivation to implement an educational innovation: factors differentiating users and non-users of cooperative learning. Educational Psychology, 24(2): 201-216
Bailey, D.H., Hoard, M.K., Nugent, L., Geary, D.C. (2012) Competence with fractions predicts gains in mathematics achievement. Journal of experimental child psychology, 113(3): 447-55
Barr, D.J., Levy, R., Scheepers, C., Tily, H.J. (2013) Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Language, 68(3): 255-278
Bassarear, T., Davidson, N. (1992) The use of small group learning situations in mathematics instruction as a tool. u: [ur.] Changing thinking through cooperative learning, New-York: Teachers College Press, pp. 235-250
Battistich, V., Solomon, D., Delucchi, K. (1993) Interaction Processes and Student Outcomes in Cooperative Learning Groups. Elementary School Journal, 94(1): 19
Bennett, B., Rolheiser, C., Stevahn, L. (1991) Cooperative learning: Where hearts meets mind. Ontario: Educational Connections
Blatchford, P., Kutnick, P., Baines, E., Galton, M. (2003) Toward a social pedagogy of classroom group work. International Journal of Educational Research, 39(1-2): 153-172
Briand, J., Vergnes, D., Ngono, B., Peltier, M.L. (2009) Euromaths CM2. Paris: Hatier
Buchs, C., Butera, F., Mugny, G., Darnon, C. (2004) Conflict Elaboration and Cognitive Outcomes. Theory Into Practice, 43(1): 23-30
Carette, V., Content, A., Rey, B., Coche, F., Gabriel, F. (2009) Etude de l'apprentissage des nombres rationnels et des fractions dans une approche par competences a l'ecole primaire. Final report 126/07. Retrived from http://www.ulb.ac.be/facs/sse/img/fractions.pdf
Charnay, R., Douaire, J., Valentin, D., Guillaume, J.C. (2005) Apprentissage numérique et résolution de problèmes. Paris: Hatier
Davidson, N. (1990) Small-group cooperative learning in mathematics. Teaching & learning mathematics, 52-61
Davidson, N. (1994) Cooperative and collaborative learning: An integrative perspective. u: [ur.] Creativity and collaborative learning: A practical guide to empowering students and teachers, Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, pp. 13-30
Duren, P.E., Cherrington, A. (1992) The Effects of Cooperative Group Work Versus Independent Practice on the Learning of Some Problem-Solving Strategies. School Science and Mathematics, 92(2): 80-83
Fuchs, L.S., i dr. (1998) High-achieving students' interactions and performance on complex mathematical tasks as a function of homogeneous and heterogeneous pairings. American Educational Research Journal, 35(2): 227
Gabriel, F., Coché, F., Szucs, D., Carette, V., Rey, B., Content, A. (2012) Developing Children's Understanding of Fractions: An Intervention Study. Mind, Brain, and Education, 6(3): 137-146
Gillies, R.M. (2003) Structuring co-operative learning experiences in primary schools. u: [ur.] Co-operative learning: The social and intellectual outcomes of learning in groups, New York, NY: Routledge, pp. 35-53
Gillies, R.M. (2007) Cooperative learning: Integrating theory and practice. Thousand Oaks: Sage Publications
Gillies, R.M. (2008) The Effects of Cooperative Learning on Junior High School Students' Behaviours, Discourse and Learning During a Science-Based Learning Activity. School Psychology International, 29(3): 328-347
Gillies, R.M., Ed. (2015) Collaborative learning: Developments in research and practice. Hauppauge, NY: Nova Science
Gillies, R.M. (2004) The effects of cooperative learning on junior high school students during small group learning. Learning and Instruction, 14(2): 197-213
Gillies, R.M., Ashman, A.F. (1995) The effects of gender and ability on students' behaviours and interactions in classroom-based work groups. British Journal of Educational Psychology, 65(2): 211-225
Gillies, R.M., Ashman, A.F. (1998) Behavior and interactions of children in cooperative groups in lower and middle elementary grades. Journal of Educational Psychology, 90(4): 746-757
Hattie, J. (2008) Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge
Hooper, S. (1992) Effects of Peer Interaction During Computer-Based Mathematics Instruction. Journal of Educational Research, 85(3): 180-189
Hooper, S., Hannafin, M.J. (1991) The effects of group composition on achievement, interaction, and learning efficiency during computer-based cooperative instruction. Educational Technology Research and Development, 39(3): 27-40
Howe, C., Tolmie, A., Thurston, A., Topping, K., Christie, D., Livingston, K., Jessiman, E., Donaldson, C. (2007) Group work in elementary science: Towards organisational principles for supporting pupil learning. Learning and Instruction, 17(5): 549-563
Joët, G., Usher, E.L., Bressoux, P. (2011) Sources of self-efficacy: An investigation of elementary school students in France. Journal of Educational Psychology, 103(3): 649-663
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1989) Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MI: Interaction Book
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2009) An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher, 38(5): 365-379
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Johnson, H.E.J. (1998) Advanced cooperative learning. Edina, MN: Interaction Book
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. (2008) Cooperation in the classroom. Minneapolis: Interaction Book Company, 8th edition
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. (1993) Circles of learning: Cooperation in the classroom. Edina, Minnesota: International Book Company
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Roseth, C., Shin, T.S. (2014) The relationship between motivation and achievement in interdependent situations. Journal of Applied Social Psychology, 44(9): 622-633
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2005) New Developments in Social Interdependence Theory. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131(4): 285-358
Kagan, M., Kagan, S. (2000) Advanced cooperative learning. San Clemente: Kagan
Leikin, R., Zaslavsky, O. (1999) Cooperative learning in mathematics. Mathematics Teacher, 92(3); 240-246
Leikin, R., Zaslavsky, O. (1997) Facilitating Student Interactions in Mathematics in a Cooperative Learning Setting. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3): 331
Lin, C.P., Wenli, C., Lin, C.C., Su, Y.T., Xie, W. (2014) Group scribbles to support ‘fraction' collaborative learning in a primary school. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 9(3); 461-473
Lou, Y., Abrami, P.C., Spence, J.C., Poulsen, C., Chambers, B., d`Apollonia S. (1996) Within-Class Grouping: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 66(4): 423-458
Martin, W.G., Strutchens, M.E., Eds. (2007) The learning of mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 69th Yearbook
Mazzocco, M.M.M., Devlin, K.T. (2008) Parts and 'holes’: gaps in rational number sense among children with vs. without mathematical learning disabilities. Developmental Science, 11(5): 681-691
Mercer, N., Wegerif, R., Dawes, L. (1999) Children's Talk and the Development of Reasoning in the Classroom. British Educational Research Journal, 25(1): 95-111
Ministere de l'Education Nationale (2008) Horaires et programmes d'enseignement a l'ecole primaire. Bulletin Officiel, 3(19 juin 2008). Retrieved from http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
Muller, M.N., Perret-Clermont, A., ur. (2009) Argumentation and education: Theoretical foundations and practices. New York: Springer
Ni, Y., Zhou, Y. (2005) Teaching and Learning Fraction and Rational Numbers: The Origins and Implications of Whole Number Bias. Educational Psychologist, 40(1): 27-52
O`donnell, A.M., King, A., ur. (1999) Cognitive perspectives on peer learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
O'donnell, A.M., Dansereau, D.F. (1995) Scripted cooperation in student dyads: A method for analyzing and enhancing academic learning and performance. u: [ur.] Interaction in cooperative groups: The theoretical anatomy of group learning, New-York: Cambridge Press, pp. 120-141
OECD (2009) Overcoming social background: Equity in learning opportunities and outcomes. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852584.pdf
Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A. (2012) Multilevel and longitudinal modeling using Stata. College station: StataCorp, 3rd ed
Rittle-Johnson, B., Alibali, M.W. (1999) Conceptual and procedural knowledge of mathematics: Does one lead to the other?. Journal of Educational Psychology, 91(1): 175-189
Roseth, C.J., Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2008) Promoting early adolescents' achievement and peer relationships: The effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures. Psychological Bulletin, 134(2): 223-246
Saleh, M., Lazonder, A.W., de Jong, T. (2005) Effects of within-class ability grouping on social interaction, achievement, and motivation. Instructional Science, 33(2): 105-119
Saleh, M., Lazonder, A.W., de Jong, T. (2007) Structuring collaboration in mixed-ability groups to promote verbal interaction, learning, and motivation of average-ability students. Contemporary Educational Psychology, 32(3): 314-331
Schellens, T., van Keer, H., de Wever, B., Valcke, M. (2007) Scripting by assigning roles: Does it improve knowledge construction in asynchronous discussion groups?. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2(2-3): 225-246
Schwarz, B. (2009) Argumentation and learning. u: [ur.] Argumentation and education. Theoretical foundations and practices, New York: Springer, pp. 91-126
Sharan, S., ur. (1999) Handbook of cooperative learning methods. Greenwood: Westport: publishing group
Siegler, R.S., Duncan, G.J., Davis-Kean, P.E., Duckworth, K., Claessens, A., Engel, M., Susperreguy, M.I., Chen, M. (2012) Early Predictors of High School Mathematics Achievement. Psychological Science, 23(7): 691-697
Slavin, R.E. (2014) Cooperative Learning and Academic Achievement: Why Does Groupwork Work?. [Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico: ¿por qué funciona el trabajo en grupo?]. Anales de Psicología, 30(3): 785-791
Snijders, T.A.B., Berkhof, J. (2008) Diagnostic Checks for Multilevel Models. u: Handbook of Multilevel Analysis, New York: Springer, : 141-175
Tarim, K., Akdeniz, F. (2007) The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. Educational Studies in Mathematics, 67(1): 77-91
Tolmie, A.K., Topping, K.J., Christie, D., Donaldson, C., Howe, C., Jessiman, E., Livingston, K., Thurston, A. (2010) Social effects of collaborative learning in primary schools. Learning and Instruction, 20(3): 177-191
Walmsley, A.L., Muniz, J. (2003) Cooperative Learning and Its Effects in a High School Geometry Classroom. Mathematics Teacher, 96(2); 112-116
Webb, N., Troper, J., Fall, R. (1995) Constructive activity and learning in collaborative small groups. Journal of Educational Psychology, 87, str. 406-423
Webb, N.M. (1991) Task-related verbal instruction and mathematics learning in small groups. Journal for Research in Mathematics Education, 22(5): 366
Webb, N.M. (2009) The teacher's role in promoting collaborative dialogue in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 79(1): 1-28
Webb, N.M., Farivar, S.H., Mastergeorge, A.M. (2002) Productive Helping in Cooperative Groups. Theory Into Practice, 41(1): 13-20
Yusof, J., Malone, J. (2003) Mathematical errors in fractions: A case of Bruneian primary 5 pupils. u: 26th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia
Zakaria, E., Chin, L.C., Daud, M.Y. (2010) The Effects of Cooperative Learning on Students' Mathematics Achievement and Attitude towards Mathematics. Journal of Social Sciences, 6(2): 272-275
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije1503015B
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka