Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 3, str. 130-144
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
doi:10.5937/inovacije1503130B


Promovisanje učenja i razvoja studenata kroz argumentovanu interakciju studija pitanja nastavnika u kontekstu učenja u okviru visokog obrazovanja
Utrecht University, Department of Psychology, Utrecht, Netherlands

e-adresa: A.Bova@uu.nl

Sažetak

Argumentovana diskusija omogućava studentima da se angažuju u konstrusanju znanja, da pomere fokus sa rutinskog memorisanja činjenica i teorija na složenu naučnu praksu kojom konstruišu i opravdavaju zahteve znanja. Inače, za razliku od argumentovane diskusije u neformalnom okruženju, kao što je okupljanje porodice za vreme obroka, argumentovana diskusija u kontekstu učenja se retko odvija spontano. Argumentovane diskusije koje se tiču naučnih disciplina u učionici, to jest diskusije koje se odnose na zadatke na času u vezi sa naučnom disciplinom treba da se eksplicitno promovišu kroz strategije učenja koje podržavaju interakciju između studenata i interakciju između studenata i nastavnika. Shodno tome, uloga nastavnika je glavna u cilju podsticanja učešća studenta u argumentovanoj diskusiji. Ova studija ima za cilj da svojim rezultatima doprinese postojećoj literaturi koja se tiče argumentovane diskusije u kontekstu učenja u visokom obrazovanju. Ona se posebno usredsređuje na pitanja koju upućuju nastavnici svojim studentima u toku argumetovane diskusije u vezi sa naučnim disciplinama u razredu radi upoređivanja svih pitanja koja postavljaju nastavnici na osnovnim i diplomskim nivoima studiranja. Korpus podataka se sastoji od šesnaest snimljenih časova dva kursa - jednog na osnovnim studijama, a drugog na diplomskim studijama, a tiču se razvojne psihologije. Dva kursa su izabrana prema sledećim kriterijumima: 1) sličan broj studenata; 2) sličan domen naučne discipline; 3) oba kursa drži isti nastavnik na engleskom jeziku. Analitički pristup identifikaciji argumentovane diskusije je pragma-dijalektički ideal modela kritičke diskusije. Ovaj model predstavlja idealnu definiciju argumentacije koja se razvila prema logičnom standardu: argumentovana diskusija počinje kada govornik razvija svoje mišljenje, a slušalac sumnja ili direktno napada stavove govornika. Shodno tome, konfrontacija, po kojoj se neslaganje koje se tiče određene tačke gledišta razvija u diskurzivnoj razmeni ili koju govornik prihvata, jeste neophodan uslov da se razvija argumentovana diskusija. Rezultati ove studije ukazuju na činjenicu da, na nivou osnovnih studija, nastavnik u većini slučajeva postavlja pitanja koja dovode do široke diskusije među studentima, a koja nisu usredsređena na ograničene, posebne aspekte teorije. Pre pitanja nastavnika imaju za cilj da zadrže diskusiju oko opštijih pitanja koja se tiču određene naučne discipline, kao što je, na primer, razvojna psihologija (pitanja širokog spektra). Naprotiv, na nivou diplomskih studija, nastavnik u većini slučajeva postavlja pitanja koja se odnose na posebne aspekte određene teorije (specifična pitanja). Glavni razlog koji može da doprinese objašnjavanju ovih rezultata je pravo znanje studenata u vezi sa naučnom disciplinom koja se proučava na kursu, to jest sa razvojnom psihologijom. Opservacija tema koje se obrađuju tokom časova, a što se uočava u interakciji, ukazuje da su mlađi studenti imali manje znanja o teorijskim disciplinama koje su se obrađivale. U većini slučajeva, argumenti koje koriste studenti na osnovnim studijama se odnose na poznate teorije, a izbegavaju da upotrebe pravi termin naučne ideje na koju se odnose. S druge strane, studenti diplomci su bili u mogućnosti da daju argumente koji se odnose na posebne aspekte naučne teorije, kao i da se uključe u argumentovane diskusije koje se odnose na različite teorije koje su imale ograničene aspekte tema o kojima se diskutovalo u toku časa. Iz perspektive učenja, rezultati ove studije bacaju svetlo na najvažnije aspekte profesionalnog usavršavanja nastavnika koje imaju za cilj da nastavnici budu svesni uloge pitanja u promovisanju efektivne argumentacije među studentima. Dobrobit učenja za studente leži u tome da u argumentovanom procesu konstrukcije novog znanja budu aktivni učesnici, a ne samo slušaoci. Nastavnici kreiraju situacije koje podstiču studente da se upuste u argumentovanu raspravu, i to predstavlja primer kako studenti mogu da uče iz argumentovanih diskusija određenih naučnih disciplina (na primer, važne teorije, zakoni, modeli ili koncepti). Iz perspektive argumentovane diskusije, ova studija pokazuje kako kontekstualizacija argumenta predstavlja osnovu za studiju u školskom kontekstu. Upotreba argumentacione teorije i analitičkih modela ne može da uzme u obzir dati kontekst: potrebno je da se usredsredi na interakciju između nastavnika i studenta u učionici radi podrobne analize argumentacione dinamike koja se odvija u učionici. PR This work was supported by the Swiss National Science Foundation under Grant number P2TIP1_148347.

Ključne reči

argumentacija; visoko obrazovanje; kvalitativna istraživanja; interakcija između nastavnika i studenata; pitanja nastavnika

Reference

*** (2009) Publication manual of the American psychological association. Washington, DC: APA American Psychological Association, 6th ed
Alexander, P.A., Kulikowich, J.M., Schulze, S.K. (1994) The influence of topic knowledge, domain knowledge, and interest on the comprehension of scientific exposition. Learning and Individual Differences, 6(4): 379-397
Alexopoulou, E., Driver, R. (1996) Small-group discussion in physics: Peer interaction modes in pairs and fours. Journal of Research in Science Teaching, 33(10): 1099-1114
Anderson, R.C., Chinn, C., Chang, J., Waggoner, M., Yi, H. (1997) On the Logical Integrity of Children's Arguments. Cognition and Instruction, 15(2): 135-167
Andrews, R. (2009) A Case Study of Argumentation at Undergraduate Level in History. Argumentation, 23(4): 547-558
Baker, M. (2002) Argumentative interactions, discursive operations and learning to model in science. u: [ur.] The role of communication in learning to model, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 303-324
Bova, A., Arcidiacono, F. (2013) Investigating children's Why-questions: A study comparing argumentative and explanatory function. Discourse Studies, 15(6): 713-734
Bova, A., Arcidiacono, F. (2015) Beyond conflicts. Origin and types of issues leading to argumentative discussions during family mealtimes. Journal of Language Aggression and Conflict, 3(2)
Bova, A., Arcidiacono, F. (2014) 'You must eat the salad because it is nutritious”. Argumentative strategies adopted by parents and children in food-related discussions at mealtimes. Appetite, 73: 81-94
Buty, C., Plantin, C. (2008) Argumenter en classe de sciences: Du debat a l'apprentissage. Lyon: INRP
Chin, C., Osborne, J. (2010) Supporting Argumentation Through Students' Questions: Case Studies in Science Classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19(2): 230-284
Chouinard, M.M., Harris, P.L., Maratsos, M.P. (2007) Children's Questions: A Mechanism for Cognitive Development. Boston, MA: Blackwell
Driver, R., Newton, P., Osborne, J. (2000) Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3): 287-312
Duschl, R.A., Osborne, J. (2002) Supporting and Promoting Argumentation Discourse in Science Education. Studies in Science Education, 38(1): 39-72
Erduran, S., Jimenez-Aleixandre, M.P. (2007) Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer
Eurydice (2011) Science education in Europe: National policies, practices and research. Brussels: EACEA
Ford, M. (2008) Disciplinary authority and accountability in scientific practice and learning. Science Education, 92(3): 404-423
Frazier, B.N., Gelman, S.A., Wellman, H.M. (2009) Preschoolers's Search for Explanatory Information Within Adult���Child Conversation. Child Development, 80(6): 1592-1611
Garcia-Mila, M., Andersen, C. (2007) Cognitive foundations of learning argumentation. u: [ur.] Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research, Dordrecht: Springer, pp. 28-44
Hogan, K., Maglienti, M. (2001) Comparing the epistemological underpinnings of students' and scientists' reasoning about conclusions. Journal of Research in Science Teaching, 38(6): 663-687
Jimenez-Aleixandre, M.P. (2007) Designing argumentation learning environments. u: [ur.] Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research, Dordrecht: Springer, pp. 89-113
Jimenez-Aleixandre, M. P., Rodriguez, A.B., Duschl, R.A. (2000) 'Doing the lesson' or 'doing science': Argument in high school genetics. Science Education, 84(6): 757-792
Kelly, G.J., Chen, C. (1999) The sound of music: Constructing science as sociocultural practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching, 36(8): 883-915
Kelly, G.J., Takao, A. (2002) Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students' use of evidence in writing. Science Education, 86(3): 314-342
Kuhn, D. (1991) The skills of argument. New York: Cambridge University Press
Kuhn, D. (1993) Science as argument: Implications for teaching and learning scientific thinking. Science Education, 77(3): 319-337
Kuhn, D., Udell, W. (2003) The Development of Argument Skills. Child Development, 74(5): 1245-1260
Lopez-Facal, R., Jimenez-Aleixandre, M.P., Arcidiacono, F. (2015) Le territoire comme composante de l'identification nationale dans l'argumentation des eleves du secondaire. u: [ur.] Argumentation dans les contextes de l'education, Bern: Lang, pp. 323-354
Macagno, F., Konstantinidou, A. (2012) What Students’ Arguments Can Tell Us: Using Argumentation Schemes in Science Education. Argumentation, 27(3): 225-243
Macwhinney, B. (2000) The child project: Computational tools for analyzing talk. Pittsburgh, PA: Routledge
Mason, L. (2001) Introducing talk and writing for conceptual change: a classroom study. Learning and Instruction, 11(4-5): 305-329
McNeill, K.L., Krajcik, J. (2009) Synergy Between Teacher Practices and Curricular Scaffolds to Support Students in Using Domain-Specific and Domain-General Knowledge in Writing Arguments to Explain Phenomena. Journal of the Learning Sciences, 18(3): 416-460
Means, M.L., Voss, J.F. (1996) Who Reasons Well? Two Studies of Informal Reasoning Among Children of Different Grade, Ability, and Knowledge Levels. Cognition and Instruction, 14(2): 139-178
Mirza, N. M., Perret-Clermont, A., Tartas, V., Iannaccone, A. (2009) Psychosocial Processes in Argumentation. Argumentation and Education, : 67-90
Muller, M.N., Perret-Clermont, A., ur. (2009) Argumentation and education: Theoretical foundations and practices. New York: Springer
Newton, P., Driver, R., Osborne, J. (1999) The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5): 553-576
Nussbaum, E. M., Schraw, G. (2007) Promoting Argument-Counterargument Integration in Students' Writing. Journal of Experimental Education, 76(1): 59-92
Nussbaum, E., Sinatra, G.M. (2003) Argument and conceptual engagement. Contemporary Educational Psychology, 28(3): 384-395
Osborne, J. (2005) The role of argument in science education. u: [ur.] Research and the Quality of Science Education, Dordrecht: Springer, pp. 367-380
Sadler, T.D. (2006) Promoting Discourse and Argumentation in Science Teacher Education. Journal of Science Teacher Education, 17(4): 323-346
Sampson, V., Clark, D.B. (2008) Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92(3): 447-472
Sandoval, W.A., Reiser, B.J. (2004) Explanation-driven inquiry: Integrating conceptual and epistemic scaffolds for scientific inquiry. Science Education, 88(3): 345-372
Schwarz, B.B. (2009) Argumentation and learning. u: [ur.] Argumentation and education, New York, NY: Springer, pp. 91-126
Schwarz, B.B., Neuman, Y., Biezuner, S. (2000) Two wrongs may make a right: If they argue together. Cognition and Instruction, 18(4), 461-494
Schwarz, B.B., Linchevski, L. (2007) The role of task design and argumentation in cognitive development during peer interaction: The case of proportional reasoning. Learning and Instruction, 17(5): 510-531
Simon, S., Erduran, S., Osborne, J. (2006) Learning to Teach Argumentation: Research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28(2-3): 235-260
Steinberg, L., Morris, A.S. (2001) Adolescent development. Annual review of psychology, 52: 83-110
van Eemeren, F.H. (2010) Strategic maneuvering in argumentative discourse. Amsterdam: John Benjamins
van Eemeren, F.H., Grootendorst, R. (2004) A systematic theory of argumentation: The pragma-dialectical approach. Cambridge: Cambridge University Press
van Eemeren, F.H. (2011) In Context. Argumentation, 25(2): 141-161
Voss, J., van Dyke, J. (2001) Argumentation in Psychology: Background Comments. Discourse Processes, 32(2): 89-111
Wiley, J., Voss, J.F. (1999) Constructing arguments from multiple sources: Tasks that promote understanding and not just memory for text. Journal of Educational Psychology, 91(2): 301-311
Zohar, A., Nemet, F. (2001) Fostering students' knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1): 35-62