Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Ogledno podsticanje kreativnosti u školi i promene uverenja nastavnika o kreativnosti
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresasmaksic@ipi.ac.rs
Projekat:
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Sažetak
U radu se prikazuju rezultati ispitivanja promena implicitnih uverenja o kreativnosti nastavnika koji su učestvovali u ogledu u kome je rađeno na podsticanju kreativnosti u osnovnoj školi. Cilj ove studije bio je da se ispita da li je u okviru ogleda, koji je trajao jednu školsku godinu, došlo do promene u tome kako nastavnici shvataju kreativnost i mogućnosti za njen razvoj u osnovnoj školi. Isti upitnik sa otvorenim i zatvorenim pitanjima o konceptu, manifestacijama i razvoju kreativnosti u školi upućen je nastavnicima (N=32) pre početka i po okončanju ogleda. Odgovorili su skoro svi nastavnici u prvom ispitivanju (N=30) i većina nastavnika u drugom ispitivanju (N=18). Prikupljeni podaci obrađeni su kvalitativno i kvantitativno. Rezultati ukazuju na promene u uverenjima nastavnika, iako je uopštavanje nalaza otežano zbog manjeg broja nastavnika koji su učestvovali u drugom ispitivanju. Kod većeg broja nastavnika dolazi do usložnjavanja shvatanja kreativnosti i uloge škole u razvoju kreativnosti. Komentari ostalih nastavnika i broj nastavnika koji nisu popunili upitnik posle ogleda ukazuju da su oni nevoljno učestvovali u ispitivanju, a možda i u ogledu. Navedena iskustva mogu se iskoristiti u oblikovanju podrške za nastavnike, čiji je cilj podsticanje kreativnosti u školi.
Reference
Andiliou, A., Murphy, P. K. (2010) Examining variations among researchers’ and teachers’ conceptualizations of creativity: A review and synthesis of contemporary research. Educational Research Review, 5(3): 201-219
Bodroža, B., Maksić, S., Pavlović, J. (2013) Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz perspektive nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 45, br. 1, str. 108-130
Braun, V., Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101
Chan, D.W., Chan, L. (1999) Implicit theories of creativity: Teachers' perception of student characteristics in Hong Kong. Journal of Creative Behavior, 12(3), 185-195
Csikszentmihalyi, M. (1999) Implications of a system perspective for the study of creativity. u: Sternebrg R.J. [ur.] Hanbook of creativity, Cambridge: Cambridge University Press, 313-335
Csíkszentmihályi, M. (1996) Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial
Feldman, D.H., Benjamin, A.C. (2006) Creativity and education: an American retrospective. Cambridge Journal of Education, 36(3): 319-336
Fleith, D.de S. (2000) Teacher and student perceptions of creativity in the classroom environment. Roeper Review, 22(3): 148-153
Fryer, M., Collings, J.A. (1991) British Teachers' Views of Creativity. Journal of Creative Behavior, 25(1): 75-81
Glăveanu, V.P. (2011) Children and creativity: A most (un)likely pair?. Thinking Skills and Creativity, 6(2): 122-131
Kampylis, P., Berki, E., Saariluoma, P. (2009) In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity, 4(1): 15-29
Maksić, S., Pavlović, J. (2013) Nastava koja podržava kreativnost. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje. Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Užice: Učiteljski fakultet, 53-64
Maksić, S., Pavlović, J. (2015) Srednja škola kao kontekst za ispoljavanje i razvoj kreativnosti. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 1, str. 71-85
Maksić, S., Pavlović, J. (2011) Educational researchers’ personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study. High Ability Studies, 22(2): 219-231
Malinić, D. (2009) Ko su ponovci u osnovnoj školi. u: Komlenović Đ., D. Malinić, S. Gašić-Pavišić [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 189-204
Mullet, D.R., Willerson, A., Lamb, K.N., Kettler, T. (2016) Examining teacher perceptions of creativity: A systematic review of the literature. Thinking Skills and Creativity, 21: 9-30
Pavlović, J. (2013) Implicitne teorije nastavnika - individualistički koncept i procesne manifestacije kreativnosti u školi. u: Stojiljković S., Đigić G. [ur.] Naučni skup Darovitost, talenat i kreativnost, IX konferencija Dani primenjene psihologije, 27-28/09/2013, Niš: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 40
Pavlović, J., Maksić, S., Bodroža, B. (2013) Implicit individualism in teachers theories of creativity: Through the four P s looking glass. International Journal of Creativity and Problem Solving, 23 (1), 39-57
Pavlović, J., Maksić, S. (2014) Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole - studija slučaja. Psihologija, vol. 47, br. 4, str. 465-483
Rhodes, M. (1961) An analysis of creativity. Phi Delta Kappan, 42 (7); 305-310
Richards (1999) Four P s of creativity. u: Runco M., Pritzker S. [ur.] Encyclopedia of creativity, San Diego: Academic Press, str. 184-204
Runco, M. (1999) Implicit theories. u: Runco M., Pritzker S. [ur.] Encyclopedia of creativity, San Diego: Academic Press, str. 184-204
Sternberg, R.J. (1988) A three-facet model of creativity. u: Sternberg R.J. [ur.] The nature of creativity, Cambridge: Cambridge University Press, 125-147
Sternberg, R.J. (1985) Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. J Pers Soc Psychol, vol. 49, br. 3, str. 607-627
Šefer, J., Stanković, D., Đerić, I., Džinović, V. (2015) Pedagoški pristup Trolist: podsticaj za saradnju, stvaralaštvo i inicijativu: priručnik za škole. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanje i vaspitanje - Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J. (2015) Motivisanost nastavnika osnovne škole za promene u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 2, str. 285-299
Urban, K. (1995) Different models in describing, exploiting, explaining and nurturing creativity in society. European Journal for High Ability, 6(2), 143-159
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1603016M
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2016.

Povezani članci

Psihologija (2014)
Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole - studija slučaja
Pavlović Jelena, i dr.

Nastava i vaspitanje (2015)
Srednja škola kao kontekst za ispoljavanje i razvoj kreativnosti
Maksić Slavica, i dr.

Inovacije u nastavi (2021)
Istine i zablude o kreativnom učenju
Maksić Slavica B.

prikaži sve [38]