Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 3, str. 73-83
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1603073P


Podrška razvijanju darovitosti u školskoj praksi
aUniverzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet
bŠkolska uprava, Kraljevo

e-adresa: daliborka.p76@gmail.com

Sažetak

Intenzivne društvene promene, dostignuća u oblasti savremene tehnologije i potrebe tržišta zahtevaju promenu paradigme obrazovanja, koja podstiče maksi­malan razvoj potencijala svakog deteta. Osnovni ciljevi obrazovanja u Srbiji, definisani u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jesu dostupnost, kvalitetno obrazovanje za sve i demokratizacija obrazovanja, što podrazumeva inkluzivno obrazovanje koje otvara mogućnost da sva deca dobiju podršku za razvijanje obrazovnih potencijala. Osim uključivanja u redovan vaspitno-obrazovni sistem dece sa smetnjama u razvoju i dece iz marginalizovanih grupa, navedeni ciljevi se odnose i na darovitu deci, koja su neretko zanemarena i nedovoljno vidljiva. U radu je razmatran pojam darovitosti, potrebe darovitih učenika u školi i rad na razvijanju njihovih potencijala kroz teorijski koncept, a kroz analizu pedagoške dokumentacije četrdeset šest osnovnih škola u Raškom okrugu sagledani su posvećenost identifikaciji i pružanje podrške razvijanju darovitosti. Analizom je utvrđeno da od ukupno trideset hiljada devetsto devedeset i dva učenika po IOP-u 3 radi svega šesnaest učenika, i to uglavnom na nivou jednog nastavnog predmeta. Navedeni podaci ne idu u prilog savremenim zahtevima obrazovanja koji se odnose na pružanje jednakih šansi svakom učeniku za ostvarivanje potencijala u školi, čemu u prilog ide i činjenica da se planiranju rada sa darovitim učenicima u godišnjim planovima rada ne daje dovoljno prostora.

Ključne reči

darovitost; podrška darovitosti; IOP 3; nastavnik

Reference

*** (2009/2013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, RS, 72/2009, 52/2011 i 55/2013
*** (2010) Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku. Službeni glasnik RS, 63
Adžić, D. (2011) Darovitost i rad s darovitim učenicima. Kako teoriju prenijeti u praksu. Život i škola, 25 (1); 171-184; 57
Altun, F., Yazici, H. (2014) Perfekcionizam, školska motivacija, stilovi učenja i akademski uspjeh darovitih i nedarovitih učenika. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 16 (4)
Arsić, Z.M., Vučinić, D.S. (2013) Individualizovana nastava u funkciji podsticanja razvoja darovitosti i kreativnosti kod učenika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 25-39
Colangelo, N., Davis, G.A., ur. (2003) Handbook of gifted education. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Cvetković-Lay, J., Majurec-Sekulić, A. (1998) Darovito je što ću s njim?. Zagreb: Alineja
Čudina-Obradović, M. (1990) Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga
Delors, J., ur. (1998) Učenje - blago u nama. Zagreb: Educa
Đorđević, B. (1979) Individualizacija vaspitanja darovitih. Beograd: Prosveta
Koren, I. (1989) Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine
Maksić, S.B. (1998) Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Renzulli, J.S. (2003) The three-ring conception of giftedness: Its implications for understanding nature of innovation. u: Shavinina L.V. [ur.] The international handbook on innovation, Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 79-96
Sekulić-Majurec, A. (1995) Darovita djeca i obitelj: Istine i zablude. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 5(18-19); 551-561; (4; 4
Šimunović, Z. (2013) Otkrivanje i rad s darovitim učenicima u glazbenoj školi. Život i škola - časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LIX (29), 288-299
Vizek, V.V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: VERN
Vranjković, Lj. (2010) Daroviti učenici. Život i škola, 24 (2); 253-258; 56
Winner, E. (2005) Darovita djeca - mitovi i stvarnost. Lekenik: Ostvarenje d.o.o