Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 3, str. 128-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/inovacije1603128O


Pisanje suglasnika j u nižim razredima osnovne škole
OŠ "Jovan Ristić", Beograd

e-adresa: nevena_o@yahoo.com

Sažetak

Cilj našeg istraživanja bio je da utvrdimo koliko su deca sposobna da nastavu gramatike i pravopisa primene u praksi. Ispitanici su bila deca četvrtog razreda osnovne škole. Posebnu pažnju smo posvetili nastavnim planovima i programima, udžbenicima i pismenim zadacima učenika. Osnovna metoda koja se koristi u ovom istraživanju je deskriptivna metoda. Učenici su dobili test koji je sličan proverama znanja u redovnoj nastavi. Pitanja su bila različitog tipa i sa jasnim zahtevima. Sveukupno znanje učenika o pisanju suglasnika j jeste veoma dobro, ako uzmemo u obzir činjenicu da se ova nastavna jedinica pojavljuje samo dva puta u toku četvorogodišnjeg školovanja. Na kraju, ne možemo da ne budemo zadovoljni znanjem koje su naši učenici pokazali iz oblasti pravopisa. Međutim, ne možemo isto reći i za stanje koje srećemo u praksi. Postoji veliki nesklad između testa i pismenih radova učenika, i tim stanjem ne možemo biti zadovoljni. Male korekcije u nastavnim planovima i programima, udžbenicima i samim časovima iz oblasti pismenosti dovoljne su za ostvarivanje boljih rezultata. Da bi učenici postigli što bolje rezultate, učitelj treba da koristi razne sadržaje, metode, sredstva i oblike rada, što će kod učenika probuditi motivisanost, zainteresovanost za rad, a time i pridoneti efikasnijem ostvarivanju zadataka i ciljeva koje nosi nastava pismenosti.

Ključne reči

suglasnik j; osnovna škola; pravopis

Reference

Brborić, V. (2004) Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. Beograd: Filološki fakultet
Cvetković, M., i dr. (2012) Žubor reči - pouke o jeziku za treći razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Cvetković, M.B., Prvulović, B. (2012) Pouke o jeziku za 4. razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Đurkin, V. (2003) Analitički pristup definisanju gramatičkih i pravopisnih pojmova u udžbenicima za srpski jezik od I do IV razreda osnovne škole. Norma, vol. 9, br. 2-3, str. 121-143
Nikolić, M. (1983) Nastava pismenosti. Beograd: Naučna knjiga
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2012) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Vasić, S. (1990) Kultura govorne komunikacije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja