Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Održivo ekološko obrazovanje - perspektiva za promenu kulture učenja
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaandevski.milica@yahoo.com
Ključne reči: ekološko obrazovanje; održivi razvoj; održivo ekološko obrazovanje; kultura učenja
Sažetak
Da bi ekološko obrazovanje ponelo epitet održivosti, još uvek postoje poteškoće da se njegovi razvojni i saznajni potencijali implementiraju u obrazovni kanon novih sadržaja i saznanja, da se integriše u neku klasičnu naučnu disciplinu ili u neki već postojeći školski predmet. S obzirom na to da se svet i okruženje još uvek tumače redukcionistički, podeljeno na predmete i izdvojene fenomene, postavlja se pitanje o tome da li ekološko obrazovanje, u smislu održivosti i održivog razvoja, može u centar svojih namera da stavi mrežu života i sadržaje koji tematizuju jače umrežavanje znanja. Ovde se otvaraju i postavljaju brojna pitanja, za čijim odgovorima još uvek tragamo. Radi se o potrebi da se ne samo sadržinski nego i metodički promene tradicionalni principi nastave i organizacije orijentisane na klasične naučne discipline, na kompaktno prenošenje znanja u prepoznatljivom taktu koji ne prati dinamiku ekoloških projekata, kao ni učenje zasnovano na situaciji i problemu. Održivo ekološko obrazovanje okrenuto je konkretnim problemima, povezuje sistematske, situirane, kumulativne procese učenja i reflektuje kompetencije potrebne za budućnost.
Reference
Andevski, M. (2005) Ekološko obrazovanje u sistemu visokoškolskog obrazovanja - inovativni i komparativni pristup. u: Zagorac D., Bjegović J. [ur.] Naučni skup Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja - Čovek i radna sredina, Niš: Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Zbornik radova, 309-320
Andevski, M. (2005) Ekološko obrazovanje u pedagoškoj refleksiji. u: Pujin V. [ur.] VI Međunarodna Eko-konferencija, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, Zbornik radova, 195-299
Andevski, M. (2002) Ekološko obrazovanje i preokret u kulturi. u: Zagorac D., Bjegović Jelena J. [ur.] Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Društvene promene, zaštita životne sredine i obrazovanje, Niš: Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Revija rada. XXXII, specijalni broj (109-117)
Andevski, M. (2003) Etičke dileme ekološkog obrazovanja iz diskursa održivog razvoja. u: Marković S.Z. [ur.] XI naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Bor: Tehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Zbornik radova, 363-365
Andevski, M. (2003) Uloga održivog razvoja u reformi (ekološkog) obrazovanja. u: Pujin V. [ur.] Eko-konferencija, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, Zbornik radova, 87-92
Andevski, M. (2002) Ekološko obrazovanje - mogućnosti i ograničenja. u: Makević S. [ur.] Naučno-stručni skup: Ekološka svest i ekološko obrazovanje dece i omladine, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, Zbornik radova, 9-16
Andevski, M. (2005) Ekološka kompetencija - skoro sasvim uopšten cilj obrazovanja. u: Marković S.Z. [ur.] XIII naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Bor: Tehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Zbornik radova, 561-565
Andevski, M. (2008) Mogućnosti i granice učenja za održivi razvoj. u: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Međunarodni skup, Zbornik radova, Rijeka: Sveučilište, str. 249-254, Lifelong learning for sustainable development, Svezak 1
Andevski, M., Kliček, T. (2008) Održivo obrazovanje - put u globalno društvo znanja. u: Jovanović L. [ur.] Međunarodni naučni skup Životna sredina danas, Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, Ekologica, Zbornik radova, 247-252
Andevski, M., Urošević, S., Stamatović, M. (2012) Discourse of Sustainable Development a base of Environmental Education in Serbia. Environmental Engineering and Management Journal, 11 (9); 1611-1626
Andevski, M., Šćepanović, V., Šćepanović, I. (2013) Održivo ekološko obrazovanje u menadžmentu, jaka retorika, slabe perspektive. u: Jovanović Đ. [ur.] Naučni skup Životna sredina i menadžment, Sremski Karlovci: FaM - Fakultet za menadžment, Tematski zbornik 1 (218-226)
Andevski, M., Halaši, T. (2002) Razvojne linije ekološkog obrazovanja. u: Marković S.Z. [ur.] X naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Bor: Tehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Zbornik radova, 361-364
Andevski, M., Kundačina, M. (2004) Ekološko obrazovanje - od brige za okolinu do održivog razvoja. Užice: Učiteljski fakultet
Andevski, M. (2006) Ekologija i održivi razvoj na putu ka društvu učenja. Novi Sad: Cekom books
Andevski, M. (2006) Etička utemeljenost održivog razvoja. Teme, vol. 30, br. 3, str. 411-426
Andevski, M.J. (2002) O nedoslednosti ekološkog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, vol. 48, br. 9-10, str. 655-664
Andevski, M.J., Knežević-Florić, O. (2002) Obrazovanje i održivi razvoj. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Beyer, A. (1998) Nachhaltigkeit und Umweltbildung. Hamburg: Krӓmer
de Haan, G. (1995) Umweltbildung als Innovation. Heidelberg
de Haan, G. (1998) Bildung für nachhaltige Entwicklung? Sustainable Development in Kontext pӓdagogischer Umbrüche und Werturteile: Eine Skizze. u: Beyer A. [ur.] Nachhaltigkeit und Umweltbildung, Hamburg: Krӓmer, 1998, 109-148
de Haan, G. (2001) Was meint Bildung für nachhaltige Entwicklung? und was können eine globale Perspektive und neue Kommunikationsmöglichkeiten zur weiterentwicklung beitragen?. u: Herz O., Seybold H., Strobl G. [ur.] Bildung für nachhaltige Entwicklung: Globale Perspektiven und neue Kommunikationsmedien, Opladen: Leske und Budrich, 29-45
Eulefeld, G. (1979) Didaktische Leitlinien zur Umwelterziehung in der BRD. u: Eulefeld G., Kapune T. [ur.] Empfehlungen und Arbeitsdokumente zur Umwelterziehung, München, 33-44, IPN-Arbeitsberichte 36
Hasse, J. (2006) Bildung für Nachhaltigkeit statt Umweltbildung? Starke Rhetorik-Schwache Perspektiven. u: Hiller B., Lange M. [ur.] Bildung für nachhaltige Entwicklung: Perspektiven für die Umweltbildung, Münster: Campus Verlag, 29-43
Hellberg-Rode, G. (2006) Potenziale nachhaltiger Umweltbildung für eine Verӓnderung der Lernkultur. u: Hiller B., Lange M. [ur.] Bildung für nachhaltige Entwicklung: Perspektiven für die Umweltbildung, Münster: Campus Verlag, 121-129
Oakshott, M. (1990) Education: The engagement and its frustration. u: Fuller T. [ur.] Michael Oakshott on Education, New Hawen: Erlbaum, 87-122
Rončević, N., Rafajac, B. (2012) Održivi razvoj - izazov za sveučilište. Rijeka: Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Stoltenberg, U. (2002) Nachhaltigkeit lernen mit Kindern. Wahrnehmung, Wissen und Erfahrungen von Grundschulkindern unter der Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung. Bad Heilbrunn: VS Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije1604016A
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.