Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2016, vol. 63, br. 2, str. 531-546
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekoPolj1602531D
Creative Commons License 4.0
Strane direktne investicije u funkciji jačanja izvozne konkurentnosti privrede Srbije
aBusiness School of Professional studies, Novi Sad
bBusiness School of Professional studies, Blace

e-adresa: ddjuric971@gmail.com, jelenazristic@yahoo.com, djdragana@ikomline.net

Sažetak

Globalizacija ekonomskih aktivnosti nameće potrebu svim zemljama da se intenzivno uključuju u tokove međunarodne ekonomske saradnje i procese razmene roba, usluga, rada i kapitala. Veća integrisanost u međunarodne ekonomske i trgovinske tokove naročito je značajna za male zemlje, s obzirom na to da limitiranost resursa i nedovoljna domaća proizvodnja nameću potrebu za većim uvozom. Sa druge strane, veći uvoz nameće potrebu za većim izvozom, da bi se rastući uvoz mogao finansirati. Prilagođavanje izazovima globalizacije važan je zadatak svih država, kako bi se mogao ostvariti osnovni ekonomski cilj, a to je rast životnog standarda svih građana. U tom smislu, u okviru ovog rada, posebna pažnja se posvećuje stanju spoljnotrgovinske razmene i analizi efekata stranih direktnih investicija na izvoznu konkurentnost i povećanje izvoza nacionalne ekonomije, kao jednom od najbitnijih uslova ekonomskog napredovanja u budućnosti. Osnovni cilj rada je da se ukaže na značaj uticaja stranih direktnih investicija na jačanje izvoznih aktivnosti privrede Srbije, kao i na važnost dinamiziranja izvoznih aktivnosti i kvalitativnih promena strukture domaćeg izvoza. Teorijska elaboracija i postavljeni zadaci opredelili su nas da u radu koristimo deskriptivnu, komparativno-istorijsku i analitičko-sintetičku metodu, kao i analizu sadržaja.

Ključne reči

Reference

Antonis, A., Kosma, T., Mchugh, J. (2003) Trade liberalization strategies: What could South East Europe learn from CEFTA and BFTA?. IMF Working Paper, 03/239
Boljanović, S. (2013) Komparativna analiza uticaja stranih direktnih investicija na strukturu i specijalizaciju srpskog i mađarskog izvoza. Ekonomske teme, Niš, Srbija, 51(1):1- 20, Ekonomski fakultet, pp. 37
Đurić, D. (2007) Jačanje i unapređenje izvoznih aktivnosti kao najvažniji cilj ekonomske politike u 2007. godini. u: Konferencija - Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. godini, Naučno društvo ekonomista sa AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija, pp. 273
Đurić, D. (2006) Reintegracija srpske privrede i rezultati tranzicije u svetlu privlačenja stranih direktnih investicija. Ekonomski anali, pp. 280. april, Tematski broj
Đurić, D. (2003) Ekonomsko finansijski odnosi sa inostranstvom - politika i praktične mere unapređenja izvoza. Ekonomski anali, pp. 189, Tematski broj
Đurić, D., Đurić, D., Maksimović, D. (2010) Strane direktne investicione aktivnosti u Srbiji - stanje i perspective. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Ekonomski fakultet, pp. 153
Đurić, D., Đorđević, M., Tomić, R. (2012) Nacionalna ekonomija. Novi Sad: Alfa-Graf NS
Đurić, D., Živkov, D., Kolar, S. (2011) Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji proizilaze u postkriznom periodu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 299-309
Kovačević, R. (2005) Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom. Beograd: Ekonomski fakultet
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Nikolić, G. (2014) Strukturno unapređenje domaćeg robnog izvoza. Finansije, pp. 15-21
Ministry of Finance of the Republic of Serbia (2011) The strategy of increasing exports to the Republic of Serbia for the period 2008 to 2011. Belgrade, pp. 1
Ministry of Finance of the Republic of Serbia (2011) Development report Serbia 2010. Belgrade, pp. 19-141
Mitra, P. (2011) Capital Flows to EU New Member States: Does Sector Destination Matter?. IMF Working Papers, 11(67): 1
OECD (2000) Recent FDI trends, policies and challenges in SEE countries in comparison with other regions in transition. Vienna: Vienna Institute for International Economic Studies
OECD, CEFTA (2010) Trade integration, industry concentration and FDI inflows: The experience in Central and South Eastern Europe. Paris
Savić, L.B. (2002) Kako u uslovima privatizacije u Jugoslaviji povećati priliv stranih direktnih investicija. Ekonomske teme, vol. 40, br. 1-2, str. 201-209
UNCTAD (2000) World investment report 2000. New York-Geneva: UN
UNIDO (2001) How to DO business in Poland. Warsaw, pp. 64
World Economic Forum (2011) Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva
WTO (2003) World trade report 2003. pp. 8