Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:[9]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 64, br. 2, str. 515-531
Agrarni budžet i razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet, Srbija
dUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresakuzmanboris@yahoo.com, katarina.djuric@polj.uns.ac.rs, slavka.mitrovic@pr.ac.rs, rprodanovic@fimek.edu.rs
Sažetak
S obzirom da je poljoprivreda značajna privredna delatnost u Republici Srbiji, država vodi politiku njenog podsticanja kroz agrarni budžet, kako bi se razvijala i donosila još veće efekte. Cilj rada je da se prikaže stanje poljoprivrede u Republici Srbiji i agrarni budžet, kao instrument agrarne politike u funkciji razvoja poljoprivrednog sektora. Nastoji se istražiti da li je visina i struktura agrarnog budžeta adekvatna ciljevima Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srbije. Primenom istorijskog i deskriptivnog metoda sagledan je uticaj agrarnog budžeta na razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji. Sa druge strane, komparativna analiza statističkih podataka obezbedila je donošenje zaključaka o strukturi i veličini agrarnog budžeta za budući period. Koristi se i grafički metod, indikatori, logički metod i drugi standardni metodi. Za dinamičniji razvoj poljoprivrede Republike Srbije, sredstva agrarnog budžeta nisu dovoljna. Neophodna je reforma agrarne politike, gde će agrarni budžet dobiti na značaju. Najefektnije je sredstva usmeriti na nove investicije, infrastrukturne projekte u ruralnim područjima, podsticati intenzivne i izvozno orijentisane proizvodnje, preradu, kao i sisteme održive poljoprivrede.
Reference
*** Finansijska podrška preko specijalizovane poljoprivredne banke. (available at: http://www.poljoprivrednik.net/izdvajamo/768-finansijska-podrska-preko-specijalizovane-poljoprivredne-banke), accessed at: 01.09.2016
*** (2013) Popis poljoprivrede 2012 - poljoprivreda u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, Knjiga I i II
*** (2014) Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Official Gazette of RS, no. 105/14 from 3. October
*** (2013) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije (2014-2024). Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (MPŠV)
*** (2015) Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini. Official Gazette of RS, no. 19/15 from 20. February
*** (2016) Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini. Official gazette of the RS, no. 8/16 from 01. February
*** (2016) Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura. Official Gazette, no. 38
Babović, J., Prodanović, R. (2010) Menadžment u agrobiznisu - praktikum. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Birovljev, J., Glamočanin, B. (2011) Poljoprivreda Srbije i materijalno finansijski podsticaji u odnosu na kretanja u Evropskoj uniji. u: Tomić D.; Ševarlić M.; Zekić S. [ur.] Agrarna i ruralna politika u Srbiji nužnost ubrzanja reformi, Društvo agrarnih ekonomista Srbije (DAES), pp. 25-38
Bogdanov, N., Rodić, V. (2015) Poljoprivreda i poljoprivredna politika u Srbiji. u: Volk T.; Erjavec E.; Mortensen K. [ur.] Poljoprivredna politika i evropske integracije u jugoistočnoj Evropi, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu - FAO, pp. 177-196
Božović, I., Božović, J. (2011) Izazovi finansiranja agrobiznisa u Srbiji. u: AGROBIZ 2011, Novi Pazar: International University
Đurić, K., Vukoje, V., Tomaš-Simin, M. (2016) Agrarni budžet kao oblik finansiranja poljoprivrede u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Agroekonomika, vol. 45, br. 71, str. 13-21
Gulan, B. (2014) Stanje i perspektive poljoprivrede i sela u Srbiji. Beograd: Privredna komora Srbije
Kuzman, B., Tešić, A., Đelić-Tanja, A. (2013) Possible routes of approaching of Serbia (agro industrial complex) to the EU and the WTO. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 541-549
Lekić, V. (2011) Predlog neophodnih subvencija za izvoz prehrambenih proizvoda, iz ugla proizvođača prehrambenih proizvoda. u: Poljoprivredni forum - Hrana za evropu, Agroprivreda Srbije u predpristupnom periodu, Subotica, 13 -15. oktobar
Mašala, M. (2016) Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 614 500. Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Bosne i Hercegovine, BiH
Milovanović, M. (2011) Finansijske prepreke i podsticaji razvoju agroprivrede Srbije u predpristupnom periodu. u: Poljoprivredni forum - Hrana za evropu, Agroprivreda Srbije u predpristupnom periodu, Subotica, 13-15. October
Mitrović, F. (2015) Analiza efekata i mogućnosti unapređenja primene subvencija kao mehanizma za podsticanje LER-a. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije
Nikolić, I. (2011) Analiza subvencija i drugih budžetskih podsticaja. u: Poljoprivredni forum - Hrana za evropu, Agroprivreda Srbije u predpristupnom periodu, Subotica, 13 -15. October
Praća, N., Paspalj, M., Paspalj, D. (2017) Ekonomska analiza uticaja savremene poljoprivrede na održivi razvoj. Oditor, Vol. 3, No. 1, pp. 37-51
Radović, G. (2009) Podrška države u funkciji finansiranja poljoprivrede. Agroekonomika, br. 41-42, str. 69-79
Radović, G. (2015) Financing agriculture in the Republic of Serbia: Experiences and opportunities. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 8, br. 4, str. 13-27
Radulović, Đ. (2013) Poljoprivredno gazdinstvo u procesu obezbeđivanja izvora finansiranja. u: III Poljoprivredni forum - Hrana za evropu, Investirajmo u agroprivredu Srbije, Subotica, 17 -19. October
Rizov, M., Pokrivcak, J., Ciaian, P. (2013) CAP Subsidies and the Productivity of EU Farms. Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS)
Sinđić, V. (2007) Dinar za razvoj, poslovanje, konkurentnost. Magazin „Poljoprivreda“
Skupština Srednjebosanskog kantona (SBK) (2013) Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Srednjobosanskog kantona. Travnik
Stevović, M., Lalić, I., Karamarković, S., Milojić, A. (2014) Ekonomski računi poljoprivrede u Republici Srbiji 2007-2013. Beograd: Republički zavod za statistiku, no. 81
Šaćirović, M. (2011) Podsticaji u razvoju agrobiznisa. u: AGROBIZ International University of Novi Pazar, Noekonomika poljoprivredevi
Vasiljević, Z., Zakić, V., Kovačević, V. (2015) Najnovija zakonska regulativa u Republici Srbiji u oblasti podsticaja i finansiranja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Agroznanje, vol. 16, br. 1, str. 33-45
Vojinović, Ž., Zelenović, V., Cvijanović, D. (2017) Program of state support to agricultural crediting. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 339-358
Živadinović, B., Milovanović, M. (2011) Vodič kroz EU politike - Poljoprivreda. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702515K
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka