Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Materia medica
2011, vol. 27, br. 2, str. 310-317
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 02/04/2012
doi: 10.5937/matmed1102310D
Nutritivne navike studenata
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet + Institut za javno zdravlje, Kragujevac

e-adresa: kocicsanja@yahoo.com

Sažetak

Pravilan način ishrane je važan deo zdravog stila života i kao takav treba da bude usvojen u najmlađem životnom dobu. Cilj rada je bio da se utvrde navike u ishrani studentske populacije. Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka u kome je učestvovalo 246 studenata Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu. Korišćen je anketni upitnik iz istraživanja 'Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije' iz 2000. godine, dizajniran od strane SZO. Za statističku obradu podataka korišćene su metode deskriptivne i eksplorativne analize, metode ukrštenih tabela uz primenu Pirsonovog χ2 testa. Analiza je urađena u softverskom paketu SPSS 13.0. Rezultati istraživanja pokazuju da svakodnevno doručkuje nešto više od polovine studenata, ruča 81,7%, a večera polovina studenata. Mleko i mlečne napitke svakodnevno konzumira po jednu šolju 2/5 ispitanika, dok je sir korišćen 1-2 puta nedeljno. Krompir kao i sve vrste mesa, riba i jaja u ishrani koriste se jednom do dva puta nedeljno. Sveže povrće svakodnevno je uzimala samo trećina studenata, a sveže voće nešto više od trećine. Oko 1/5 ispitanika svakodnevno uzima slatko pecivo i slatkiše. Samo 1/5 koristi crni ražani hleb. Kao najčešći namaz u ishrani studenti koriste margarin, majonez, maslac i kajmak. Od ukupnog broja ispitanika nikada ne razmišlja o svom zdravlju pri izboru načina ishrane 7,3% studenata, ponekad razmišlja 43,5%, često 39,8%, dok 9,3% ispitanika uvek razmišlja o svom zdravlju pri izboru načina ishrane.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Food and health in Europe: a new basis for action. u: WHO Regional Publications, European Series, Brussels, No. 96
Al-Rethaiaa, A.S., Fahmy, A.A., Al-Shwaiyat, N.M. (2010) Obesity and eating habits among college students in Saudi Arabia: a cross sectional study. Nutrition journal, 9: 39
Biró, L., Rabin, B., Regöly-Mérei, A., Nagy, K., Pintér, B., Beretvás, E. (2005) Dietary habits of medical and pharmacy students at Semmelweis University, Budapest. Acta Alimentaria, 34(4): 463-471
Colić-Barić, I., Satalić, Z., Lukesić, Z. (2003) Nutritive value of meals, dietary habits and nutritive status in Croatian university students according to gender. International journal of food sciences and nutrition, 54(6): 473-84
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2007) Istraživanje zdravlja stanovnika Republike Srbije, 2006 godina. Beograd, Finalni izveštaj
Novaković, B., Mirosavljev, M. (2002) Higijena ishrane. Novi Sad: Medicinski fakultet
Ozdogan, Y., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. (2010) The Breakfast Habits of Female University Students. Pakistan Journal of Nutrition, 9(9): 882-886
Sakamaki, R., Amamoto, R., Mochida, Y., Shinfuku, N., Toyama, K. (2005) A comparative study of food habits and body shape perception of university students in Japan and Korea. Nutrition journal, 4: 31
Silva, L.A., Pinho, C.A., Silveira, P.C.L., Tuon, T., Souza, C.T., Dal-Pizzol, F., Pinho, R.A. (2010) Vitamin E supplementation decreases muscular and oxidative damage but not inflammatory response induced by eccentric contraction. Journal of Physiological Sciences, 60(1): 51-57
Spanos, D., Hankey, C.R. (2010) The habitual meal and snacking patterns of university students in two countries and their use of vending machines. Journal of human nutrition and dietetics, 23(1): 102-7
WHO Europe (2005) European strategy for child and adolescent health and devolepment. World Health Organization
World Health Organization (2003) Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Report of a join WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series, 916
World Health Organization (2002) The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva
Yahia, N., Achkar, A., Abdallah, A., Rizk, S. (2008) Eating habits and obesity among Lebanese university students. Nutrition journal, 7: 32