Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 61, br. 3-4, str. 163-173
Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu
Alfa univerzitet, Beograd
Ključne reči: privredni razvoj; raspoloživost resursa; institucije; institucionalna promena kao razvojni činilac; politička i socijalna ograničenja na institucije; Kina
Sažetak
Dugo je već poznato da tempo i strateški pravci privrednog razvoja ne mogu da se objasne raspoloživošću resursa budući da ona nije preduslov razvitka nego u osnovi njegov rezultat. Stoga su institucije bile brižljivo ispitivane kao bokor opredeljujućih silnica zajedno sa političkim i širim društvenim činiocima koji vidno deluju na institucionalnu evoluciju. Brzo se ispostavilo da u određivanju razvojnih trajektorija značajnu ulogu igra jedna druga dinamička sastavnica. Ta sastavnica je institucionalna promena koja neposredno utiče na tokove resursa i dinamičke trendove i u isti mah silno motiviše privredne aktere sa jakim posledicama i po mobilizaciju i po alokaciju resursa kao svojom predvidivom posledicom. Predložena teorija je ilustrovana i preliminarno testirana na primeru Kine.
Reference
Acemoglu, D. (2009) Modern economic growth. Princeton - Oxford: Princeton University Press
Aghion, P., Howitt, P. (2009) The economics of growth. Cambridge Massachusetts and London: The MIT Press
Babić, B. (2007) Ekonomija Azije. Beograd: Megatrend univerzitet
Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (1995) Economic growth. N. York: McGraw-Hill
Begović, B. (2011) Institucionalni aspekti privrednog rasta. Beograd: JP Službeni glasnik
Burmeister, E., Dobell, R. (1970) Mathematical theories of economic growth. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Domar, E. (1957) Essays in the theory of economic growth. Oxford University Press
Gnjatović, D., Jovancai, A. (2009) Stepen spoljne zaduženosti Srbije. u: Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Zbornik, Beograd: Ekonomski fakultet, oktobar, 129-136
Hayek, F.A. (1945) The use of knowledge in society. American Economic Review, vol. 35, pp 519-530
Horvat, B. (1970) Ekonomska analiza I-Proizvodnja i tehnološki progress. Beograd: PFV 'Oeconomica'
Huang, Y. (2008) Capitalism with Chinese characteristics. Cambridge: University Press
Neher, P.A. (1971) Economic growth and development - A mathematical introduction. New York: John Wiley & Sons
Pejovich, S. (2008) Law, informal rules and economic performance: The case for common law. Cheltenham: Edward Elgar
Sicherl, P. (2004) Time-distance analysis: Method and applications. Vienna: Wiener Institute for Social Science Documentation and Methodology
Wan, H.Y. (1971) Economic growth. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekopre1304163M
objavljen u SCIndeksu: 11.07.2013.

Povezani članci