Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:21
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:19
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2014, br. 44-1, str. 17-45
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp44-5880


'Devetsto petnaesta' Branislava Nušića
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: slav_dej@yahoo.com

Sažetak

Izučavajući tri komponente književnog dela Devetsto petnaesta Branislava Nušića - istorijsku, pripovednu i religijsku - autor utvrđuje da je reč o istorijskom romanu epopeji. Odstupanje srpske vojske i naroda preko Kosova i Albanije 1915. godine pred najezdom austrougarske vojske, što je tema ovog dela, jedan je od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Istorijskom pouzdanošću, zanimljivim i uzbudljivim pripovedanjem, dubokom i višestrukom humanom porukom ovaj roman zaslužuje da se svrsta u najbolje srpske istorijske romane.

Ključne reči

Branislav Nušić; 'Devetsto petnaesta'; istorija; pripovedanje; religija; roman; epopeja

Reference

*** (2004) Mala voštanica na grobu velikog prijatelja,. Beograd: Dveri srpske, 76-77
Ćorović, V. (2009) Istorija srpskog naroda. Cetinje: Svetigora, књ. IV
Deretić, J. (1983) Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit
Đoković, M. (1964) Branislav Nušić. Beograd, I и II (9. и 10. књ.)
Lešić, J. (1989) Branislav Nušić, Život i djelo. Novi Sad: Matica srpska
Nedok, A., Sekulić, M. (2008) Epilog Prvog svetskog rata u brojkama. u: Nedok A., Popović B. [ur.] Vojnosanitetski pregled, Srpski vojni sanitet 1917-1918, Beograd: Vojnomedicinska akademija, 98-100
Popović, J. (2004) O duhu vremena, Savremeni religiozni pokret u našem narodu. Beograd: Dveri srpske, 19-25, 45-48
Popović, J. (1938) Mala voštanica na grobu velikog prijatelja. Pravoslavlje, Beograd, 3(1-2): 66-69
Rajs, A. (2007) Čujte Srbi. Zemun: Feniks Libris