Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2014, br. 44-1, str. 447-461
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp44-5873


Filosofija obrazovanja i ljudska sloboda
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

Sažetak

Pokret prosvetiteljstva povezao je stečena znanja sa izrazima prava pojedinca na osnovno obrazovanje radi razvejavanja predrasuda koje koče društveni napredak, ali se ona manifestuju i kao moćne poluge kojima se menja zatečena stvarnost. Moderno doba proklamovalo je pravo na obrazovanje kao bazični deo ljudskih prava (i poveljom Ujedinjenih nacija), ali je u njih unelo i konglomerat interesa u njihovoj realizaciji, koji sama ta prava čini spornim. Pedagoški libertinizam, kao izvestan odjek revolucionarnih težnji, u zahtevu za kritičkim mišljenjem je u toj meri relativizovao programe i ciljeve školstva, da je zahtevao da se ljudi obrazuju na ulici, poput hipika koji nemaju granice u svojim proizvoljnostima. Nastupio je i izvestan fizikalni ekonomizam skraćivanja nastavnih programa, minimalizam znanja u osnovnom obrazovanju i maksimalizam u trgovini i upravljanju prirodnim i ljudskim resursima. Da li je menadžment i najveća mudrost koju treba izučavati na univerzitetima? Ono što se neposredno isplati ipak nije nešto trajno i nepropadivo. Budući da može da postane i opterećujuća stvar, valja se vratiti klasičnom obrazovanju koje je pružalo rešenja za rastuće apetite i pohlepe jasnošću svojih teorija.

Ključne reči

Reference

Aleksandrovič, I.I. (2010) 'Pogled u daljinu': Knjiga promišljanja i nadanja. Beograd
Beiervaltes, W. (2001) Platonismus im Christentum. Frankfurt am Main
Fink, E. (1989) Zur Krisenlage der modernen Menschen: Erziehungswissenschaftliche Vorträge. Würzburg
Hegel, G.V.F. (1987) Enciklopedija filozofijskih znanosti / G. W. F. Hegel, Enzыklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1817), Hamburg: F. Sarajevo: B. Zonefeld
Hegel, G.W.F. (1965) Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Stuttgart: Zweiter Band, Bad Cannstatt
Losev, A.F. (1994) Mif, čislo, suščnost. Moskva
Natorp, P. (2006) Izabrani spisi. Moskva: Teritorija budućnosti, Bd I
Novaković, T. (2013) Etika i Politika. Beograd: Dezire
Petrović, A.M. (2010) Hegel i idejni dinamizam platonovske dijalektike: Prilog savremenom razumevanju naučne logike kao ontološkog i teološkog vida bivstvovanja. Novi Sad, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici; Kultura polisa; Grafomarketing, http://www.scribd.com/doc/55441938/Hegel-i-Idejni-Dinamizam-KNJIGA
Uzelac, M. (2013) Filozofija obrazovanja I, II. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača