Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-1, str. 45-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp45-6839


Dubrovački Antunin Galeaco Brunjoli iz Mantove
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju

e-adresa: bijeljani@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija izmedu nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U istorijskoj nauci je opšte poznato da je srednjovjekovni Dubrovnik bio naseljen brojnim strancima, prvenstveno Italijanima koji su bili različitog profesionalnog zanimanja. Mnogi od njih su dolazili na poziv Vlade i djelovali kao opštinski plaćenici u dogovorenom vremenskom intervalu, uz tačno precizirani novčani iznos. Međutim, bilo je i onih koji su u samostalnoj režiji u Dubrovniku obavljali javne i privatne poslove. Jedan od njih bio je istaknuti Italijan iz Mantove Galeaco Brunjoli, koji je predmet ovoga rada. Na temelju literature i neobjavljenih dubrovačkih izvora u radu je prikazana poslovna djelatnost i porodične prilike Galeaca Brunjolija iz Mantove, od kraja 20-ih godina kada je doselio njegov otac, pa do Galeacove smrti, osamdesetih godina XV vijeka.

Ključne reči

Galeaco Brunjoli; Italija; Dubrovnik; trgovina

Reference

Ćirković, S. (1963) Hercej Stefan Vukčić Kosača i nje!ovo doba. Beograd, Šučno delo
Ćirković, S. (1963) Vesti Brolja de Lavelo kao izeop za istoriju Bosne i Dubrovnika. Istorijski časopis, 12-13, 167-188
Dinić-Knežević, D. (1981) Kreditori dubrovačkog suknarstva. Jugoslovenski istorijski časopis, XX/1-4, str. 237-261
Dinić-Knežević, D. (1982) Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Posebna izdanja, knj. DXL, knj. 8, 169
Fejić, N. (1988) Španci u Dubrovniku u Srednjem veku. Beograd: Istorijski institut
Gelcich, G. (1884) Dello sviluppo civile di Ragusa: Considerato ne' suoi monumenti istorici ed artistici Memorie e studi. Ragusa: Carlo Pretner
Gović, T. (2004) Epigrafski spomenici uDubrovniku. Dubrovnik: Biskupski ordinarijat
Grujić, N. (2012) Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 43-52
Hrabak, B. (1989) Rimini u dubrovačkoj trgovini. Istorijski časopis, XXXVI, 31-64
Hrabak, B. (1981) Dovoz italijanske vune u Dubrovnik u XV stoleću. Istorijki glasnik, 1-2: 89-106
Hrabak, B. (1991) Trgovinske veze Pezara i Dubrovnika do 1700. godine. Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, sv. XIX, 25
Hrabak, B. (1985) Učešće Katalonaca u Dubrovačkom prometu zrnastom hranom, solju, metalima, koraljima i kreditima do 1520. godine. Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, XXII-XXIII, 41-78
Hrabak, B. (1980) Vuna sa Pirinejskog poluostrva u Dubrovniku u XV veku. Istorijski časopis, XXVII, str. 63-93
Kalić, J. (2006) Evropa i Srbi - srednji vek. Beograd: Istorijski institut
Pekić, R. (2012) Firentinci na Balkanu 1300-1600. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Pekić, R. (2012) Testament suknara Bratuta Gradojevića iz Trebinja. Građa o prošlosti Bosne, 6, 119-129
Pekić, R. (2010) Poslovanje italijanskog trgovca Đorđa Gučija u Dubrovniku (1414-1428). Istorijski časopis, br. 59, str. 177-196
Pešorda-Vardíć, Z. (2012) Upredvorju vlasti, dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku-Hrvatski institut za povijest
Petrović, Đ. (1991) Spekularni spomenici u srednjovjekovnom Dubrovniku. u: Fisković I. [ur.] Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, str. 127-136
Spremić, M.M. (1971) Dubrovnik i Aragonci - 1442-1495. Beograd
Voje, I. (1976) Kreditna trgovina i srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Živković, P. (2009) Kreditno-trgovinske veze Dubrovnika i Foče u srednjem vijeku. Povijesni zbornik, 3 (4), 47-78