Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:22
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:17
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-1, str. 185-208
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp45-9733


Odeljenjski starešina u sistemu vaspitnog rada škole
Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju

e-adresa: jovanovicffkm@gmail.com, djuricigor1@gmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija izmedu nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U radu se objašnjavaju smisao, položaj, uloga i zadaci odeljenjskog starešine u sistemu vaspitnog rada savremene škole. Autori su, primenjujući metodu teorijske analize i modelovanja, podrobnije objasnili: najznačajnije funkcije odeljenjskog starešine kao pedagoškog rukovodioca; ličnost, kompetencije i funkcije odeljenjskog starešine; forme rada sa učenicima; saradnju sa nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima i uslove efektivnosti rada odeljenjskog starešine. Autori su odgovarajuću pažnju u radu posvetili razmatranju najčešćih poteškoća, problema i slabosti koje odeljenjske starešine imaju u realizaciji vaspitnog rada sa učenicima i saradnji sa drugim subjektima vaspitno-obrazovnog rada u školi. U radu se zaključuje da u sistemu vaspitnog rada savremene škole odeljenjski starešina ima izuzetno značajnu ulogu, složene funkcije i brojne pedagoške zadatke. Za kvalitetniju realizaciju pedagoškog rada odeljenjskih starešina nužno je preduzeti niz sistematskih mera na planu intenziviranja vaspitnog rada škole, osposobljavanja i permanentnog usavršavanja odeljenjskih starešina i pobošljanja statusa i kompetencija nastavničke profesije.

Ključne reči

odeljenjski starešina; učenici; odeljenjski kolektiv; saradnja; vaspitanje

Reference

Gordon, T. (2001) Kako biti uspešan nastavnik. Beograd: Kreativni centar, Most
Ilić, M., Nikolić, R., Jovanović, B. (2006) Školska pedagogija - udžbenik za studente učiteljskih fakulteta. Užice: Učiteljski fakultet
Jovanović, B. (2005) Škola i vaspitanje. Beograd: Eduka
Jovanović, B., Radojević, B. (2012) Smisao, značaj i realizacija slobodnih učeničkih aktivnosti u savremenoj školi. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standard, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, str. 175-190
Jovanović, B.P., Jelić, M. (2014) Pedagoška podrška učenicima u koncepciji humanističke pedagogije. u: Nikolić Radmila [ur.] Nastava i učenje - savremeni prisutupi i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet, str. 7Z-88
Kodžaspirova, G.M. (2010) Pedagogika: učeb. dlja studentov vuzov, obučajuščihsja po ped. special'nostjam. Moskva: KnoRus
Kolesnikova, I.A. (2007) Kommunikativnaja dejatel'nost' pedagoga. Moskva: Akademija
Krivšenko, L.P., Vajndorf-Sysoeva, M.E., Juzefavičus, T.A. (2005) Pedagogika. Moskva: Prospekt, L. P. Krivšenko, ur
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd-Vršac: Institut za pedagoška istraživanja-Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kukušin, V.S. (2002) Teorija i metodika, vospitatel'noj raboty. Rostov na Donu, MarT
Malić, J. (1981) Razrednik u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Nikolić, R., Jovanović, B. (2013) Subjekatska pozicija učenika u koncepcii humanističke nastave i vaspitanja. u: Nastava iučenje - kvalitet vaspitno-obrazovnoj procesa, Užice: Učiteljski fakultet u Užicu, str. 227-240
Potkonjak, N. (2014) Pravi smisao i značaj bavljenja ciljevima i zadacima vaspitanja. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Selivanov, B.C. (2000) Osnovy obščej pedagogiki: Teorija i metodika, vospitanija. Moskva: Izd. centr «Akademija»
Slastenin, A. (2003) Obščaja pedagogika. Moskva: Vlados
Stanojlović, B.D. (2013) Osnovi pedajoške dijatostike. Prosvetni pregled, Beograd
Stepanenkov, N.K. (2007) Pedagogika školy. Minsk: Adukacyja i vyhavanne
Stevanović, M., Ajanović, D. (1997) Školska pedagogija. Varaždinske Toplice: Tonimir
Trnavac, N., Đorđević, J. (2013) Pedašija - udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna KMD