Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-2, str. 361-370
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
doi:10.5937/zrffp45-7132


Drugi u filosofiji sa naličja apsoluta - osvrt na knjigu - Boris Bratina: Problem drugog u moderni, Plato, Beograd, 2010
Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju

e-adresa: aleksandarpet1@gmail.com

Sažetak

U prikazu se razmatra način konstitucije ljudskog Ja u vidovima kogitativnih momenata konstitucije, gde se traži mesto njegovog nastanka i odomaćivanja. Na poziv Drugog jastvo se s njime susreće i nastaje u svetu, ulazeći u njega s dobrodošlicom. Pitanje slobode se postavlja kao pitanje identiteta poteklog iz susreta s Drugim, te morala dobre volje koji moderni subjekt čini najsvetlijom tekovinom čovečanstva.

Ključne reči

Jastvo; Drugi; Sloboda; Dobra volja; Subjekt