Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Konstruktivističke osnove projektnog modela rada u nastavi prirode i društva
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresadusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
Ključne reči: projektni model rada; nastava prirode i društva; konstruktivistički pristup; sociokonstruktivizam; situaciono učenje
Sažetak
U radu se objašnjavaju teorijsko-metodološke postavke projektnog modela rada u nastavi prirode i društva, u svetlu konstruktivističkog shvatanja procesa učenja i nastave. Autor je, koristeći metodu teorijske analize i modelovanja, izneo tumačenje ključnih odlika ovog modela, zasnovanih na konstruktivističkom pristupu: aktivnog uključivanja učenika - obezbeđivanja okruženja i situacija u kojima će učenici aktivno stvarati sopstveno znanje; primene znanja - složenog procesa koji obuhvata korišćenje i razvoj postojećih znanja, korišćenje različitih izvora saznavanja, projektovanje i sprovođenje istraživanja, primenu znanja u novim situacijama, refleksiju i unapređivanje sopstvene okoline; različitih formi prikazivanja rezultata; zajednice učenja - društvenom kontekstu učenja kao ko-konstrukcije znanja i autentičnih zadataka - problemskih pitanja koja su relevantna za učenika i povezana sa životom van škole. U radu se zaključuje da uvažavanje konstruktivističkih stanovišta predstavlja suštinski uslov za adekvatnu implementaciju projektnog modela rada u nastavi prirode i društva. Nepoštovanje ovog uslova može dovesti do šablonske organizacije i realizacije, slične kao u tradicionalnom modelu nastave.
Reference
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2
Blumenfeld, P.S., i dr. (1991) Motivating project-based learning: Sustaining the doing,porting the learning. Educational Psychologist, 26(3&4), 369-398
Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989) Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, vol. 18, br. 1, str. 32-42
Jukić, S.A. (2001) Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Krajcik, J.S., Czerniak, S.M. (2008) Teaching science in elementary and middle school: A project-based approach. New York: Routledge
Milutinović, J. (2011) Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 177-194
Mirkov, S. (2013) Učenje - zašto i kako. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
National Research Council (1996) National science education standards. Washington, DC: National Academy Press
Pavlović-Breneselović, D. (2010) Od tima do zajednice učenja. Pedagogija, vol. 65, br. 2, str. 236-246
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Scardamalia, M., Bereiter, C. (2003) Knowledge building. u: Encyclopedia of Education, New York: Macmillan Reference, pp. 1370-1373, 2nd edition
Spasenović, V.Z. (2000) Primena znanja kao vaspitno-obrazovni zadatak nastave. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 4, str. 519-531
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014) Psihologija u obrazovanju II. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-10809
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0