Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-1, str. 401-417
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp46-10811

Creative Commons License 4.0
Herak Milošević - kramar Maleševac
Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju

e-adresa: bijeljani@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija izmedu nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

I u srednjovjekovno doba kao i danas, jedna od najvažnijih stavki trgovačkog poslovanja bio je prevoz robe i ljudi. Opšte je poznato da se u srednjem vijeku kopnenim putevima roba prevozila karavanima. Zbog prevoza robe, srednjovjekovni trgovci sklapali su ugovore sa organizatorima karavana zvanim kramarima ili primućurima. Kramari su preuzimali odgovornost da do preciziranog vremena dođu sa određenim brojem ljudi i tovarnih životinja, ukrcaju robu, oforme karavan i prevezu robu, uz nju ponekad i putnike, do odrđene destinacije. Organizatori karavanskog saobraćaja iz srednjovjekovnog Dubrovnika najčešće su bili vlasi - stočari smješteni u neposrednom zaleđu, na području današnje Hercegovine. Njihovo osnovno zanimanje bilo je stočarstvo pa stoga su na raspolaganju imali veći broj tovarnih životinja neophodnih za prenos robe. U dubrovačkom arhivu ostali su brojni zapisi o karavanskoj trgovini i vlaškim ponosnicima, gdje se između ostalih ističu ponosnici iz različitih vlaških katuna. Najistaknutiji ponosnici bili su iz katuna Maleševaca. Na temelju objavljene i neobjavljene dubrovačke građe i relevantne literature, u radu je prikazano porijeklo i karavanska trgovina kramara Heraka Miloševića Maleševca. Cilj rada je sistematizacija brojnih podataka o navedenom kramaru, kao i dopuna dosadašnjih saznanja o karavanskoj trgovini i vlasima Maleševcima.

Ključne reči

Herak Milošević; Maleševci; Perutinići; kramar; Dubrovnik; Srbija; Bosna

Reference

Bačko, A. (2007) Maleševci - rod koji slavi Sv. Ignjatija. Beograd: Udruženje građana 'Srpski despot'
Ćuk, R. (1982-1983) Dva stara trga u Polimlju. Istorijski časopis, XXIX-XXX, 39-46
Ćuk, R. (1997) Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Mileševski zapisi, br. 2, 7-24
Dedijer, J. (2004) Hercegovina. u: Hercegovina antropogeografske studije, Gacko: Društvo za očuvanje baštine, 10-453
Dimitrijević, S. (1958) Dubrovački karavani u južnoj Srbiji u XVII veku. Beograd: SAN, Istorijski institut, 86
Dinić, M.J. (1937) Dubrovačka srednjevekovna karavanska trgovina. Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, vol. III, sv. 1-4, 119-146
Dinić, M.J. (1978) Srpske zemlje u srednjem veku. u: Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Dinić-Knežević, D. (1979) Učešće vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XVveku. Istraživanja, 317-325; 7
Hrabak, B. (1963) Diskusija. u: Filipović M. [ur.] Simpozijum o srednjovjekovnom katunu, Sarajevo: Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knj. II, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 1. str. 114-115
Hrabak, B. (1982) Kramari u karavanskom saobraćaju preko Sandžaka 1470-1720. u: Vlahović P. [ur.] Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje: Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja opštine Prijepolje, 10, str. 191-223
Hrabak, B. (1981) Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna odnosno plemena u istočnoj Hercegovini, XIII-XV vek - predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti / CANU
Hrabak, B. (1997) Nikšić do početka XIX veka. Beograd
Hrabak, B. (2003) Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine. Beograd: Arhivar, knj. II
Hrabak, B. (2008) Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine. Beograd: Arhivar, knj. II
Jireček, K. (1981) Istorija Srba II. Beograd: Slovo Ljubve
Kojić-Kovačević, D. (1981) Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Naše starine, XIV-XV, 109-125
Kovačević, D. (1963) Srednjovekovni katun po dubrovačkim izvorima. u: Simpozijum o srednjovjekovnom katunu, 24-25. nov. 1961, Sarajevo: Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, str. 121-140
Kurtović, E. (2006) Slavni ljudi svoje vrste - Stankovići vremena vojvode Sandalja Hranića Kosače. u: Jerše S., Mihelič D., Štih P. [ur.] Med srednjo Evropo in Sredozemljem, Vojetov zbornik, Ljubljana: Založba ZRC, str. 395-413
Kurtović, E. (2011) Seniori hercegovačkih Vlaha. u: Krišto J., Matijević Z., Turkalj J. [ur.] Hum i Hercegovina kroz povijest, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, knj. I, str. 647-695
Kurtović, E. (2014) Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Univerzitet u Sarajevu
Mandić, N. (2001) Maleševski Mandići. Gacko: Autorsko izdanje
Mandić, S.H. (2000) Srpske porodice Vojvodstva svetog Save. Gacko